Nu finns information på engelska om de nya reglerna

Våra engelska webbsidor har utökats med information om de nya reglerna som börjar gälla 1 juli 2017. Nu blir det lättare för utländska företag och elinstallatörer att förbereda sig.

De nya webbsidorna beskriver översiktligt vilka förändringar som sker från och med 1 juli 2017. Utöver det finns mer ingående information om de nya kraven utifrån olika roller:

  • Elinstallatör
  • Företag som utför elinstallationstjänster
  • Företag som köper elinstallationstjänster
  • Privatperson som köper elinstallationstjänster

Du hittar sidorna via vår engelska webbplats, se New rules from 1 July 2017

Ny flyer på engelska

Är du intresserad av att enkelt kunna sprida information på engelska via e-post eller utskrift har vi också en flyer i pdf-format. Den riktar sig till företag som ska arbeta med elinstallationer i Sverige efter den 1 juli 2017. Du hittar den via de nya webbsidorna samt i vår publikationsshop.

Sidansvarig: Elisabet Ek