Hur vill du att framtiden ska se ut på elsäkerhetsområdet?

I min framtidsvision har vi säkra och fungerande elektriska produkter och anläggningar, som tillverkats och byggts med kvalitet. Arbetsmiljö och metoder är utformade med säkerhet i åtanke, och arbetet utförs av kompetenta medarbetare som arbetar enligt fastställda rutiner och förstår helheten.

Elisabet Falemo, generaldirektör vid ElsäkerhetsverketDe allra flesta vet att även om det är hög säkerhetsnivå från början kan det inträffa fel i trasiga och dåligt underhållna anläggningar. Därför gör både industrier, större fastighetsbolag och villaägare fortlöpande kontroller av sina elanläggningar, och åtgärdar brister. För den som köper ett hus är det lika självklart att fråga efter vem som gjort elinstallationer som det är att kräva intyg på våtrumsinstallationer idag. Den som behöver hjälp med elinstallationer kan enkelt få tag i ett företag, registrerat hos Elsäkerhetsverket, som kan göra säkra och snygga elinstallationer när du behöver det. På nätet kan varje villaägare enkelt hitta ett företag som kan göra en professionell elbesiktning till rimligt pris, och som har tid att komma. När du reser till ett annat land ser du att elanläggningarna blir bättre och säkrare även i tidigare fattiga länder, och världsomfattande standard förenklar konstruktionerna.

Är det inte så idag? Nej, inte riktigt. Även om mycket gjorts för att förbättra elsäkerheten så finns det mer att göra. Det behövs en reformering av behörighetssystemet som gör det enklare både för yrkesverksamma och konsumenter. Vi behöver ungdomar som satsar på elteknik i både praktiska och teoretiska utbildningar. Det behövs hos många en ökad medvetenhet om vad som behöver göras för att förnya elanläggningarna i äldre hus. Betänk att de flesta hus i Sverige är byggda före 1994 då krav på jordfelsbrytare kom! Det är också nödvändigt att företagsledningar och chefer har respekt för att säkerhet inte får försummas eller stressas bort. Bra elsäkerhet i samhället och bra arbetsmiljö går hand i hand. Information om vad som gäller ska vara enkel att hitta på Elsäkerhetverkets webbplats.

Då kanske du tänker att det här måste Elsäkerhetsverket jobba hårt med! Och det kommer vi att göra, men det räcker inte. Vi är knappt 50 personer som jobbar på Elsäkerhetsverket, jämfört med drygt 40 000 behöriga installatörer. För att vi ska lyckas behövs din hjälp. Fundera gärna på vad du kan göra för elsäkerheten. Här är några förslag:

  • Berätta gärna för unga tjejer och killar i din närhet att elkompetens är jätteviktigt i framtiden och där behövs det personer som är både kreativa och ansvarsfulla i omväxlande och roliga jobb!
  • Ta emot lärlingar och praktikanter, inte minst tjejer behöver pröva på och känna att de är välkomna i elbranschen!
  • Kolla elinstallationerna om du tänker köpa hus. Om ingen frågar efter vem som gjort dåliga installationer kan säljarna tro att det inte spelar någon roll.
  • Utveckla enkla och bra servicetjänster som riktar sig till vanliga människor som vill ha hjälp med elen, så kanske vi slipper några hemmafixarförsök.

Trevlig sommar!

 

Text: Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket
Bild: Helena Christersdotter

Sidansvarig: