Internationellt möte i Paris - Women in Clean Energy

Elsäkerhetsverkets GD, Elisabet Falemo, deltog som en av tre representanter för Sverige i Women in Clean Energy den 7 november i Paris. Women in Clean Energy vill skapa uppmärksamhet och engagemang för vikten av att främja kvinnors deltagande och ledarskap i energiomställningen. Vid mötet deltog representanter från regeringar, internationella organisationer och näringslivet.

Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket är en av tre kvinnor som utsetts av regeringen, att representera Sverige i ett internationellt nätverk för jämställdhetsfrågor inom Clean Energy Ministerial (CEM). Kvinnors delaktighet och ledarskap i energisektorns utveckling är en prioriterad fråga för regeringen och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. 

C3E är ett av de första internationella initiativen på energiområdet som fokuserar på kompetensförsörjning och på att stärka kvinnors ledarskap och delaktighet på energiområdet. Ta del av innehållet i Parismötet och mer information om C3E på regeringens webbplats!

Sverige visar ledarskap för ökad jämställdhet i energisektorn, artikel på regeringens webbplats. 

Foto: Andrew Wheeler, IEA

 

Sidansvarig: Cia Edlund