Klistermärket Kolla elföretaget på företagsbil

Kontroll av företag inom verksamhetstyp Kabelförläggning

Just nu pågår en kontroll av företag registrerade endast inom verksamhetstypen ”Kabelförläggning” i Elsäkerhetsverkets register.

Elsäkerhetsverket har uppmärksammat att vissa elinstallationsföretag felaktigt är registrerade under verksamhetstypen "kabelförläggning". Det är bara företag som utför arbete i koncessionspliktiga ledningssystem* som ska vara registrerade för denna verksamhetstyp. Elinstallationsföretag som endast är registrerade för "kabelförläggning" och som istället bedöms utföra auktorisationskrävande elinstallationer, exempelvis i privatbostäder eller med solcellsinstallationer, kommer därför att granskas ytterligare genom Elsäkerhetsverkets tillsyn.

- Ett flertal företag har feltolkat denna verksamhetstyp och för att upplysa om det kommer vi under vecka 27 att skicka information till samtliga företag som endast är registrerade för "kabelförläggning". I utskicket förtydligar vi bland annat vilka som ska vara registrerade för denna verksamhetstyp och att tillsyn kommer att göras i de fall där vi bedömer att det finns skäl för det, säger Petra Eriksson, handläggare vid Elsäkerhetsverket.

Hur ska man vara registrerad?

De elinstallationsföretag som exempelvis arbetar med elarbeten på annans anläggning exempelvis hemma hos privatpersoner eller installerar solcellsanläggningar ska vara registrerade inom andra verksamhetstyper såsom "bostäder" eller "elproduktionsanläggningar". För att få utföra arbeten inom dessa verksamhetstyper krävs en "elinstallatör för regelefterlevnad" med minst en AL-auktorisation (allmän auktorisation, lågspänning) och att verksamhetstypen ingår i det egenkontrollprogram som krävs att företaget har.

De elinstallationsföretag som endast arbetar inom verksamhetstypen "kabelförläggning" (i koncessionspliktiga ledningssystem) är rätt registrerade och behöver inte göra någonting.

Om Elsäkerhetsverket upptäcker brister föreläggs företaget att rätta till bristerna, företaget kan också förbjudas att bedriva verksamhet som omfattar elinstallationsarbete. Att bryta mot elsäkerhetslagen innebär att den eller de som är straffrättsligt ansvariga i företaget kan dömas till straff genom böter eller fängelse.

*Koncessionspliktiga ledningssystem = Ledningar i mark eller luft
för överföring av el i stam- region- eller lokalnät, ägda av elnätsföretag.

Mer information länkar

Mer information kontakt

Petra Eriksson

Handläggare
Telefon: 010-168 05 55
E-post: petra.eriksson@elsakerhetsverket.se

Johan Lidbaum

Överinspektör
Telefon: 010-168 05 51
E-post: johan.lidbaum@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund