Livsfarligt att fånga metmask med el!

Elsäkerhetsverket varnar för att använda eldrivna hemmakonstruktioner för att få metmaskar att komma upp ur jorden. Strömgenomgång kan förutom dödsfall leda till andra svåra skador i kroppen. Just nu sprids farliga filmer om detta tillvägagångssätt på internet, bland annat på YouTube.

En person omkom nyligen då han använde sig av elektricitet för att leta mask och få upp maskarna ur jorden. Personen använde sig av spänning från ett vägguttag och kom i kontakt med spänningsförande delar i utrustningen vilket innebar att han utsattes för strömgenomgång och hans liv gick inte att rädda.

Sidansvarig: Elisabet Ek