Nationell marknadskontrollplan för 2017 fastställd

Marknadskontrollrådet har beslutat marknadskontrollplanen för 2017. Planen innehåller en rad olika aktiviteter och bland dem kan nämnas konferensen "Säkra produkter ditt ansvar", som kommer att genomföras vartannat år.

EU har givit alla sina medlemsstater i uppdrag att upprätta en nationell marknadskontrollplan. I Sverige är det Marknadskontrollrådet som har ansvaret att ta fram denna plan. Marknadskontrollrådet samlas fem gånger per år och leds av Swedac. Rådet består av samtliga marknadskontrollerande myndigheter i Sverige och arbetar för att utveckla och effektivisera kontrollen av olika produkter, samt att främja samverkan med andra länders arbete inom området. 

Dokument

Andra webbplatser

Mer information

Sidansvarig: Elisabet Ek