Nu finns mer stöd i arbetet med de nya reglerna för elarbete

Den 1 juli 2017 får Sverige en ny elsäkerhetslag. Det innebär ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. Elsäkerhetsverket har tagit fram stöd för de som berörs av de nya reglerna.

För att underlätta för alla som arbetar med el har Elsäkerhetsverket tagit fram en handbok om elinstallationer enligt elsäkerhetslagen. Handboken finns att ladda ner på Elsäkerhetsverkets webbplats www.elsakerhetsverket.se/nyaregler och är ett stöd för alla som ska tillämpa de nya elsäkerhetsreglerna.

Handbok om elinstallationer enligt elsäkerhetslagen

- Handboken riktar sig till de som utför elinstallationsarbete men kan med fördel läsas och användas av alla som arbetar med el, utbildare, anläggningsinnehavare, entreprenörer med flera, säger Camilla Arnäs-Nielsen, kommunikatör vid Elsäkerhetsverket.

Informationen i handboken är inte rättsligt bindande. Handboken innehåller dock information om de regler som gäller, som i sin tur är rättsligt bindande. Utöver detta innehåller handboken tips, exempel och annat stöd som syftar till att  underlätta att bygga upp den organisation och de rutiner som den nya elsäkerhetslagen och Elsäkerhetsverkets nya författningar ställer krav på.

Publicering av förslag till nya ELSÄK-FS

Regeringens beredning av ny elsäkerhetsförordning pågår ännu. Förordningen behövs för att Elsäkerhetsverket ska kunna fatta formellt beslut om de nya föreskrifter som föreslås komplettera elsäkerhetslagen. Elsäkerhetsverkets ursprungliga förslag till nya föreskrifter har genomgått remissbehandling och de som berörs av reglerna har framfört synpunkter på förslaget. Detta har resulterat i att ett antal förändringar har gjorts.

- De som berörs av de nya reglerna behöver ha information i god tid inför den 1 juli. Vi har därför valt att redan idag publicera innehållet i de föreskrifter som kommer att beslutas längre fram. Detta trots att formellt beslut kommer att fattas först när den nya förordningen är på plats, säger Kim Reenaas, verksjurist vid Elsäkerhetsverket.

Den som är intresserad av att veta mer om remissbehandlingen och vilka ändringar som gjorts kan ta del av remissammanställningen och den version av de publicerade författningar som visar spårade ändringar.

Handboken – version 1.0 kommer 2017

Syftet med handboken är att ge alla det stöd i arbetet som behövs. Elsäkerhetsverket planerar redan nu att ge ut en version 1.0 under våren 2017. Detta görs av två skäl.

  • Elsäkerhetsförordningen och ELSÄK-FS kommer då att vara beslutade
  • Fler exempel och tips ska införas

De tips och exempel som finns i handboken bygger på de frågor som vi får in från alla er som arbetar med el, utbildar, m.m. När vi får in fler frågor under våren vill vi föra in fler tips och exempel i handboken.

Om du har förslag på tips och exempel som du tycker att handboken ska innehålla kan du skriva till Elsäkerhetsverket registrator@elsakerhetsverket.se och beskriva detta, ange diarienummer 16EV4253.

Mer stöd finns!

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns mer information om de nya reglerna och olika typer av stöd i arbetet. På www.elsakerhetsverket.se/nyaregler hittar du samlad information om den nya elsäkerhetslagen, föreläsningsmaterial, mallar m.m.

Dokument

Handboken

Observera att denna länk nu leder till den uppdaterade versionen "Utgåva 1".

Förslag till föreskrifter

Dokument om remissbehandlingen

Sidansvarig: Elisabet Ek