Fyra händer som håller i varsin pusselbit

Nu ser vi fram emot referensgruppsarbetet!

Vi har i ett tidigare pressmeddelande berättat om det regeringsuppdrag som tilldelats Elsäkerhetsverket och som handlar om att minska förekomsten av olagligt elinstallationsarbete. Nu har vi startat upp referensgruppsarbetet kring uppdraget tillsammans med en rad olika aktörer.

Just nu planeras arbetet i den referensgrupp som Elsäkerhetsverket satt ihop för uppdraget under kommande höst. Målet är att tillsammans under 2018 ta fram en handlingsplan avseende informationsinsatser vid försäljning av elektriska installationsprodukter, för att motverka det olagliga elinstallationsarbetet. Referensgruppsarbetet är en central del i framtagandet av handlingsplanen och myndigheten har redan knutit flera aktörer till gruppen.

- Med deltagarnas expertis och erfarenhet är jag trygg med att vi kommer att hitta en bra gemensam väg framåt. Engagemanget är stort och vi har en bra bredd av företag och organisationer som representanter i referensgruppen, vilket bådar gott inför hösten, säger projektledare Camilla Arnäs-Nielsen.

Det är viktigt att privatpersoner känner till sitt ansvar

Det finns ett behov av nå ut till privatpersoner med information vilka lagar och regler som gäller kring elinstallationsarbeten samt de risker det medför när man gör elinstallationer själv. En undersökning som Elsäkerhetsverket gjorde under våren 2017 visar att det sker olagligt elinstallationsarbete i tre av tio hushåll i Sverige.

- Vår avsikt är att vi med korrekt, tillgänglig och begriplig information hos de som säljer elinstallationsmateriel, ska få fler att avstå från att göra elinstallationer som de enligt lagen inte får göra, säger Camilla.

Om regeringsuppdraget

Elsäkerhetsverket har i uppdrag att ta fram en handlingsplan avseende informationsinsatser gällande elinstallationsarbete vid försäljning av elektriska installationsprodukter gentemot anläggningsägare, elinstallationsföretag, återförsäljare, konsumenter med flera gällande vad som är ett elinstallationsarbete samt vad som krävs för att utföra ett sådant arbete. Under 2019-2020 ska de informationsinsatser som identifierats i handlingsplanen genomföras. Handlingsplanen för dessa insatser ska tas fram i samverkan med berörda aktörer. 

Text: Cia Edlund
Foto: Mostphotos

Läs mer:

Sidansvarig: Cia Edlund