Nu utökar vi vår information på engelska

Med nya engelska webbsidor på plats och fler föreskrifter som översatts till engelska, kan nu ännu fler ta del av Elsäkerhetsverkets arbete och de regler som gäller för bland annat elarbete.

- I samband med sjösättningen av den nya elsäkerhetslagen har vi sett ett ökat behov av information på engelska för våra internationella målgrupper. I juni publicerade vi delar av vår handbok på engelska. Nu har även vår engelska webbplats uppdaterats med mer och bättre information på engelska mot framför allt elinstallationsföretag och elinstallatörer, säger Elisabet Ek, webbansvarig på Elsäkerhetsverket.

Fler översatta föreskrifter

Sedan tidigare finns föreskrifterna som rör den nya elsäkerhetslagen översatta till engelska (ELSÄK-FS 2017:2-4). Nu har även följande föreskrifter översatts och finns att ladda hem på vår engelska webbplats:

  • ELSÄK-FS 2016:1
  • ELSÄK-FS 2016:3
  • ELSÄK-FS 2008:1
  • ELSÄK-FS 2008:2
  • ELSÄK-FS 2008:3

- Alla översättningar har försetts med en försättssida som upplyser läsaren om att texterna inte är juridiskt bindande och att det alltid är de svenska föreskrifterna som ska användas vid rättstillämpning, säger Elsäkerhetsverkets jurist Karin Sjöberg.

Regulations in numerical sequence

Sidansvarig: Elisabet Ek