Ny engelsk webbsida om behörighetssystemet

Vi har utökat vår engelska information på elsakerhetsverket.se med en sida om hur det svenska behörighetssystemet fungerar.

Den nya webbsidan heter "Who may perform electrical installations" och syftar till att underlätta för personer med utländskt medborgarskap som önskar arbeta med elektriska installationer i Sverige.

Webbsidan innehåller information om vad som gäller vid elarbete och beskriver de auktorisationstyper som finns. 

New English Web Page

The English information at elsakerhetsverket.se has been extended with new information about our authorization system.

The new webpage is named "Who may perform electrical installations" and aims to help persons with foreign citizenship whom wishes to work with electrical installations in Sweden.

The page contains explanaitions of the ways one may perform work and then describes the authorization types that can be applied for.

Mer information

Sidansvarig: Elisabet Ek