Ny utgåva av Elsäkerhetsverkets Handbok - elinstallationer enligt elsäkerhetslagen

Nu finns "Handbok - elinstallationer enligt elsäkerhetslagen - utgåva 1" att ladda ned från Elsäkerhetsverkets webbplats. Utgåva 1 ersätter den preliminära version som publicerades i december förra året.

Elsäkerhetsverkets handbok har uppdaterats nu när elsäkerhetsförordningen och de nya föreskrifterna är beslutade. Därmed har denna utgåva bland annat korrekta benämningar på de nya föreskrifterna. Den digitala versionen kan laddas ned här utan kostnad.

Vilka övriga förändringar har gjorts?

Inga förändringar i sakfrågor är gjorda. Det som justerats är av grammatisk art, det vill säga, rättelser av stavfel och omformuleringar för att göra vissa meningar och stycken tydligare. Viss färgkorrigering för att öka läsbarheten har också gjorts.

Tryckt version kan snart beställas i vår publikationshop

Utöver den nedladdningsbara pdf-versionen så kommer också en tryckt version snart att kunna beställas i publikationsshopen. Kostnaden för denna blir 100 kr. Den ska finnas för beställning under vecka 15.

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen