Solcellspaneler på villatak

Ny webbportal om solel

Idag lanserar Energimyndigheten Solelportalen, en webbplattform med offentlig information och oberoende vägledning om solceller. Samtidigt passar Elsäkerhetsverket på att publicera helt nya informationssidor om installation av solceller på vår egen webbplats.

Under de senaste åren har intresset för solceller ökat markant. Med investeringsstödet och övriga villkor som råder just nu ser vi en situation med goda förutsättningar för den som vill producera sin egen el. Syftet med Energimyndighetens webbportal är att ge privatpersoner oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Portalen ska göra det lättare att avgöra om en investering i solceller är ett klokt val för det egna hushållet. Arbetet med att samla informationen till portalen har skett i nära samråd med Elsäkerhetsverket, Boverket, Energimarknadsinspektionen och Skatteverket.

– Det finns redan idag mycket information om solel. En del står offentliga aktörer bakom och annat kommer från marknadens aktörer, och det kan vara svårt för enskilda konsumenter att avgöra vilken information som är aktuell och objektiv. Med Solelportalen vill vi bidra till att öka kunskapen och därigenom öka konsumenters kapacitet att fatta medvetna och långsiktiga beslut i frågor som rör investeringar i solceller, säger Sara Grettve, projektledare på Energimyndigheten.

Nya webbsidor om installation av solceller

I samband med lanseringen av Solelportalen har Elsäkerhetsverket passat på att publicera helt nya informationssidor om solcellsanläggningar på elsakerhetsverket.se. 

- Vi får många frågor som rör installation av solceller och har sett ett behov av att även på vår egen webbplats berätta om vad man bör tänka på när man planerar och installerar solceller i den egna bostaden. Vi lyfter också vilka säkerhetsrisker som finns om anläggningen inte installeras och underhålls på rätt sätt, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket. 

Precis som på Solelportalen guidar Elsäkerhetsverkets webbsidor konsumenten genom de olika faserna, från planering och inköp till installation och underhåll av solcellsanläggningen. Informationen riktar sig främst till privatpersoner och småhusägare, men både portalen och Elsäkerhetsverkets webbsidor kommer under hösten att kompletteras med mer och djupare information till andra målgrupper, till exempel större fastighetsägare och elinstallatörer.

Den gemensamma solelportalen: www.solelportalen.se

Elsäkerhetsverkets informationssidor om installation av solceller: www.elsakerhetsverket.se/solceller

Senast granskad: 2018-09-03