Elsäkerhetsrådet

Ledamöterna i Elsäkerhetsverkets insynsråd är nu utsedda av regeringen. Den 25 augusti beslutades om förordnande för nio ledamöter som ska vara verksamma i Elsäkerhetsrådet under tre år.

Elsäkerhetsrådet är ett insynsråd vid Elsäkerhetsverket och består av med nio ledamöter. Rådets uppgift är stödja generaldirektören i frågor om myndighetens verksamhet. De nio ledamöterna utses av regeringen och det är generaldirektören för Elsäkerhetsverket, Elisabet Falemo, som är ordförande i Elsäkerhetsrådet.

Nya representanter i rådet är Jens Åhman, Arbetsmiljöverket, Helena Wänlund, Energiföretagen, Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier och Christian Wall, Svensk Försäkring.

Med ett förordnande från och med den 25 augusti 2016 till den 30 juni 2019 utser regeringen följande ledamöter:

Jens Åhman, enhetschef, Arbetsmiljöverket
Mikael Schmidt, enhetschef, Konsumentverket
Helena Wänlund, enhetschef, Energiföretagen
Jan Siezing, vd, Installatörsföretagen
Thomas Korssell, vd, SEK Svensk Elstandard
Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier
Tina Nordling, ombudsman, Svenska Elektrikerförbundet
Christian Sandell, jurist, Svensk Försäkring
Stina Wallström, produktsäkerhetsansvarig, Teknikföretagen

 

Kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund