uttag och stickproppar (dcl) till tak- och vägglampor

"Nya" stickproppar och uttag till taklampor

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny typ av stickproppar och uttag för anslutning av taklampor i Sverige. Standarden som reglerar detta baseras på ett EU-direktiv med syftet att öka säkerheten samt underlätta handeln på europamarknaden.

Det har pågått en 10 år lång utfasningsperiod sedan beslutet om den nya standarden fattades 2009. Den tar slut den 1 april 2019 då den gamla standarden för lampdon upphör att gälla. Den gemensamma standarden inom EU innebär att de stickproppar och uttag till taklampor som används idag kommer att sluta säljas.

Planera för förnyelse

De nya uttagen är CE-märkta och jordade. Stickpropparna är CE-märkta och antingen jordade eller dubbelisolerade. För dem som bor i ett hem med ojordade uttag är det god idé att planera för jordning i dialog med sitt elinstallationsföretag. Om man bor i hyresrätt är det fastighetsägaren man ska kontakta (som i sin tur har kontakt med elinstallationsföretaget).

Det här gäller vid installation av lampanslutningsdon

Du som utför elinstallationsarbeten berörs av den nya standarden beroende på vilken typ av anläggning (jordad eller inte) det rör sig om och om det är ett nytt utförande eller underhåll.

 • DCL-uttag får aldrig installeras utan jord.
 • Nyinstallationer av uttag för taklampor ska göras med de nya DCL-donen.
 • I äldre anläggningar får trasiga uttag av den äldre ojordade modellen bytas ut till ett motsvarande uttag, så länge produkten finns kvar på marknaden.

När det gäller äldre anläggningsdelar i till exempel bostäder rekommenderar vi att man planerar anläggningens förnyelsetakt och utbyte till de nya DCL-uttagen tillsammans med anläggningsinnehavaren, för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.

Lång utfasningstid

Det har pågått en 10 år lång utfasningsperiod sedan beslutet om den nya standarden fattades 2009. Den tar slut den 1 april 2019 då den gamla standarden för lampdon upphör att gälla. Den långa övergångsperioden har varit viktig för att ge branschen möjlighet till en smidig övergång.

– Det här är ett långtidsprojekt inom EU som nu närmar sig sitt slut. Förutom att vi på Elsäkerhetsverket sitter med i den kommitté som arbetat fram den nya standarden, har också representanter från branschen deltagit, säger Katarina Olofsson, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

Vanliga frågor och svar om DCL-don

 • Kommer det att bli förbjudet att använda de gamla lampdonen till mina lampor?

  Nej, det kommer inte att bli förbjudet, men de gamla lampdonen kommer att sluta säljas på sikt.

 • Vilka typer av lampor berörs av EU-standarden för DCL uttag och stickproppar?

  De lampor som berörs är framförallt taklampor. Bord- och golvlampor som är utrustade med vanliga stickproppar, som på bilden, berörs inte alls av den nya standarden.

  Jordad stickpropp och dubbelisolerad stickpropp, samt tillhörande uttag

   

   

   

   

   

   

   

  Bild: Jordad stickpropp och dubbelisolerad stickpropp, samt tillhörande uttag.

 • Nej, DCL-donen (Devices for Connection of Luminaires) kan bara användas i jordade utrymmen. Om du bara har ojordade uttag hemma så har du inte jordade utrymmen.

  För att kunna installera ett DCL-don i ett utrymme som inte är jordat måste du anlita ett elinstallations­företag som kompletterar utrymmets befintliga installation med skyddsjordledare och ändrar till jordade uttag.

  Ojordat eluttagBild: Ojordat uttag

 • Vad är det för skillnad på de nya och de gamla lampdonen?

  På bilderna ser du skillnaden på de nya och gamla lampdonen. 

  Bild nedan på nya uttag och stickproppar för för tak- och fönsterlampor, så kallade DCL-don (devices for connection of luminaries).

  DCL-don (devices for connection of luminaries)

  Bild nedan på gamla lampdon, stickpropp och uttag för tak- och fönsterlampor.

  Gamla lampdon, stickpropp och uttag för tak- och fönsterlampor

 • Nej, du byter uttag i din bostad när du har behov av det, till exempel om uttaget är
  slitet eller om du köper en ny lampa med det nya DCL-donet på.

  Om du äger din egen bostad rekommenderar vi att du diskuterar detta med ditt
  elinstallationsföretag och planerar för hur och när byte ska ske. Om du bor i
  hyresrätt kan du prata med din hyresvärd om du har behov av byte.

  Du kan läsa mer om detta på vår webbplats:

  DCL-uttag och stickproppar

Senast granskad: 2019-11-11