Positivt besked för Elsäkerhetsverket

Regeringens budgetproposition för 2016 innehåller goda nyheter för oss på Elsäkerhetsverket, meddelar Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverkets generaldirektör. I förslaget, som också ska behandlas av riksdagen, finns en höjning av vårt anslag för åren 2016-2019 för att kunna genomföra behörighetsreformen med mera.

Så här ser förslaget ut:

 

2016

2017

2018

2019

Tillskott

6 067 tkr

4 869 tkr

3 068 tkr

3 325 tkr

Totalt anslag

59 713 tkr

59 088 tkr

58 185 tkr

58 330 tkr

HandslagFörslaget finansieras med en höjning av elsäkerhetsavgiften, som varit oförändrad sedan år 1995.

Det är en väldigt positiv signal för oss och hela elsektorn att regeringen är beredda att avsätta resurser för genomförandet av en reformerad behörighet.

Förslaget lämnas till riksdagen idag och närmare detaljer kommer att klaras ut under hösten. Vi behöver också planera för rekryteringar, upphandlingar och förstudier. Ett kärt besvär!

Elisabet Falemo,
Generaldirektör Elsäkerhetsverket

Sidansvarig: Elisabet Ek