Presentationer från produktseminarium

För er som deltog vid Produktseminariet den 7:e november i Elsäkerhetsverkets lokaler i Stockholm, här finns de presentationer som Post- och Telestyrelsen, Konsumentverket, Tullverket och Elsäkerhetsverket visade under seminariet.

Under det fullsatta seminariet så visades det flera presentationer. Här finns de att ladda ner:

Elsäkerhetsverkets presentation

Tullverkets presentation

Konsumentverkets presentation

Post- och Telestyrelsens (PTS) presentation. 

Specifika frågor kring Blå guiden

Under seminariedagen förekom diskussioner om bland annat Blå guiden och om vad som gäller vid import från Turkiet. Kapitel 2.8.4 i Blå guiden förtydligar vad som gäller.

Länk till Blå guiden på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027

Blå guiden omfattar samtliga direktiv som har med CE-märkning att göra. Vägledningen har tagits fram i syftet att till exempel tydliggöra regelverket kring CE-märkning.

Sidansvarig: Martin Gustafsson