Informationsträff om nya direktiven - LVD, EMC och ATEX

Elsäkerhetsverket bjöd in till en informationsträff i Stockholm om genomförandet av de nya direktiven som rör LVD, EMC och ATEX. Det informerades om de nya lagkraven, vad som händer för stunden och hur detta kan påverka tillverkare, importörer och distributörer. En hel del frågor dök upp som kommer att tas med i arbetet med föreskrifterna.

Strax över 50 frågvisa deltagare från branschen deltog i mötet som hölls i Stockholm. Representanter från bland annat tillverkare, importörer och testhus bidrog till en fruktsam diskussion.

Dagen i korthet

Två presentationer hölls. Den första presentationen behandlade de nya definitioner och krav som finns i de nya direktiven. Den andra presentationen behandlade de juridiska förutsättningarna för genomförandet av direktiven i svensk lagstiftning.

Frågor som togs upp av branschen

En del frågor kunde direkt bli besvarade, men ett par frågor har tagits upp som kommer att besvaras framöver. En del kommer att besvaras då "The Blue Guide" håller på att revideras. Mer information om nedanstående kommer framöver.

  • Hur kommer övergångsbestämmelserna kommer att fungera i praktiken.
  • Klargörande kring stickprovskontroller, med avseende på tillverkad mängd produkter.
  • När guider är klara för LVD och EMC så ska dessa publiceras på Elsäkerhetsverkets hemsida.
  • Tydlig definition på vad en fast installation är enligt EMC-direktivet.

 Du hittar remissen i sin helhet här.

Dokument

Mer information

Sidansvarig: Gunnel Nilsson