Råd om elsäkerhet vid klimatförändringar

Stigande medeltemperaturer, kraftigare skyfall och åskoväder – när elanläggningar skadas eller hamnar under vatten, kan de bli strömförande och människor kan skada sig och få elchock. Nu finns information och tips till konsumenter om hur man skyddar sig och sin bostad.

2017 tog Elsäkerhetsverket fram en handlingsplan för klimatanpassning och nu finns information på webbsidor och ett informationsblad att ladda ner på myndighetens webbplats. Syftet är att höja anläggningsinnehavares kunskap om klimatförändringarna.Informationsblad Vid översvämning och ras

- Alla behöver förstå hur klimatförändringar kan påverka bland annat elsäkerheten. Vi vill underlätta för bostadsägare och andra privatpersoner så att de vet vad som är viktigt vid en akut händelse samt hur de kan förebygga skador genom att tänka elsäkerhet från början, säger Jennie Andersson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Farliga situationer vid översvämning och ras

Vid en översvämning där elanläggningar hamnar under vatten, kan farliga situationer uppstå eftersom det finns en ökad risk för att elektroniken blir vattenskadad. Då ökar också risken för att människor drabbas av brand och elchock i samband med kortslutning. Även åska, ras och jordskred medför risker kopplat till elchock och elbrand.

- Vi ger konkreta råd om vad man ska göra när en översvämning eller ett ras drabbat elanläggningen. Det går också att läsa om hur man ska tänka när man ska bygga nytt och ta beslut om placering av sin bostad eller val av material och placering av elcentralen, säger Jennie Andersson.

Klimatanpassningsportal

Informationen från Elsäkerhetsverket går också att nå via Klimatanpassningsportalen, klimatanpassning.se, en ny webbplats där man kan läsa det mesta om hur samhället ska anpassas till klimatförändringar. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Mer information kontakt

Peter Tunell

Elinspektör
Telefon: 010 168 05 65
E-post: peter.tunell@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2018-09-18