Regeringsuppdrag om småskalig solelproduktion

För 2015 har Elsäkerhetsverket fått i uppdrag av regeringen att titta närmare på den el som produceras från solenergi. 

Utifrån den snabba utveckling som sker gällande anläggningar för solelproduktion vill Regeringen att Elsäkerhetsverket ser över gällande regelverk. Uppdraget omfattar även att se över informationsbehov hos allmänheten gällande säkerhetskrav som ställs vid installation, anslutning till elnätet och drift av solcellsanläggningar. Rapporten ska vara inlämnad den 1 oktober 2015.

Dokument

LÄNKAR

Sidansvarig: Sandra Hjelm