Remiss om nya föreskrifter för stickproppar och uttag

Elsäkerhetsverket har genomfört en omarbetning av de regler som gäller för stickproppar och uttag för allmänbruk. Nu finns förslag om nya föreskrifter på remiss. 

- Syftet med vårt regelarbete är att ha relevanta och ändamålsenliga regler som bidrar till att uppfylla de övergripande målen om en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel, säger Katarina Olofsson på Elsäkerhetsverket. De tidigare reglerna för stickproppar var inte anpassade efter dagens förhållanden exempelvis vilka standarder som är gällande och reglerna för den fria rörligheten.

Förslaget innebär bland annat att listan över standarder som stickproppar och uttag ska vara utförda enligt har uppdaterats. Vidare har undantagen från kraven tydliggjorts på så sätt att det klart framgår att föreskrifterna inte gäller produkter som omfattas av lågspänningsdirektivet (LVD). En klausul om ömsesidigt erkännande har också tagits in i föreskrifterna eftersom produkter som får tillverkas eller saluföras i andra EU-länder inte får stoppas från att säljas i Sverige under vissa förutsättningar.

Remissvar ska lämnas senast 15 juni

Alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk. Eventuella remissvar ska lämnas senast den 15 juni 2015.

- Det är oerhört viktigt att förslag om nya föreskrifter genomlyses ordentligt och vi har försökt nå ut till så många berörda som möjligt. Vi uppmanar även att man sprider informationen inom sina egna organisationer och nätverk för att alla som berörs av förslaget kan lämna synpunkter.

All information om förslaget på Elsäkerhetsverkets webbplats under Lag och rätt.

Kontakt

För frågor om förslaget till nya föreskrifter och konsekvensutredningen kontakta:

Katarina Olofsson på telefon 0550-851 44 eller e-post katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se.

För frågor om föreskriftsarbetet i övrigt och rättsliga frågeställningar kontakta verksjurist

Kim Reenaas på telefon 0550-851 21 eller e-post kim.reenaas@elsakerhetsverket.se.

Sidansvarig: Sandra Hjelm