Se över elprylarna när du vårstädar

Vårstädningen är i full gång i många hem och vi öppnar upp sommarstugor som varit stängda hela vintern. Elsäkerhetsverket tipsar om vad man bör tänka på då elprodukterna ansluts till elnätet.

Vid säsongens första besök i sommarstugan är det bra att se över stugans elprodukter eftersom elsäkerheten kan ha försämrats under vintern då apparaterna varit oanvända och avstängda. Kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst eller har synliga fel som exempelvis sprickor. Använd också laddare som är avsedda för produkten.

- Vi fick nyligen in anmälan om en batteridriven fönstertvätt som brunnit. Det visade sig att man använt fel adapter, 12 volt istället för 5 volt med förödande konsekvenser. Det är viktigt att alltid använda den laddare som är avsedd för produkten, säger Martin Gustafsson på Elsäkerhetsverkets produktavdelning.Brandskadad fönsterputs

Kolla elcentralen i sommarstugan

Har din sommarstuga jordfelsbrytare ska du kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om den inte slår ifrån, kontakta ett elinstallationsföretag för kontroll. Du kan kolla i Elsäkerhetsverkets e-tjänst "Kolla elföretaget", så att den du tänker anlita för ett eljobb finns registrerad. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon i din omgivning skadas av el. Om jordfelsbrytare saknas finns det portabla att köpa.

Se till att säkringarna i gruppcentralen (proppskåpet) fungerar. Om de är av den gamla sorten se till att de är ordentligt fastskruvade. Det passar till exempel bra att kontrollera i samband med att du slår till gruppcentralen.

Gamla elledningar och kylskåp

När du stänger av eller slår till gamla kylskåp och frysar ska du vara uppmärksam. Kompressorn i dessa kan ha startproblem och det kan uppstå elektriska ljusbågar eller elektriska gnistor. Finns det damm och smuts bakom kylskåpet kan det antändas och leda till en brand. Dammsug därför utrymmet bakom kylskåpet ibland i de fall du kommer åt.

Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre byggnader är ofta inte anpassade till dagens användning av elapparater, vilket kan innebära att elledningarna blir överbelastade. Eftersom elmateriel har en begränsad livslängd bör till exempel en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen. Finns det synliga skador eller missfärgningar på elledningarna i huset ska du kontakta ett elinstallationsföretag för att byta ut dem.

Här finns en checklista där du kan kolla hur elsäkert just ditt hem är.

Mer information kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund