Sveriges vägbelysning ses över

Gammal belysning ersätts alltmer med LED-teknik men all vägbelysning är inte byggd för LED. Elsäkerhetsverket gör 70 besök för att se hur det står till med elsäkerheten i landet. 

Under året kommer Elsäkerhetsverket att kontrollera om eventuella brister finns i landets vägbelysning och hur avregleringen av elmarknaden påverkat ansvarsfrågan gällande elsäkerhet. Det kan råda oklarheter kring vem som ansvarar för att starkströmsanläggningen är säker och i många fall sätts inte ny vägbelysning upp utan gammal byggs om.

Ny produkt nytt ansvar

- När man bygger om gammal belysningsarmatur till ny LED-teknik gör man ett ingrepp i en produkt och då måste det gamla produktansvaret ersättas med ett nytt. Den tidigare tillverkaren är inte längre ansvarig och den ursprungliga CE-märkningen kommer inte att gälla, säger Martin Gustafsson inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Myndigheten tittar också på om den som har ansvaret följer de föreskrifter som finns och om de är medvetna om EMC-problematiken när man byter till LED-teknik. Med det menas att den också kan orsaka elektromagnetiska störningar, i sin omgivning.

Råd vid ombyggnad

Märkning och instruktion är till exempel viktiga delar som ska kompletteras vid en ombyggnad.

- Vi tittar också på hur väl man följer tillverkarens anvisningar gällande montering av belysningsarmaturen. En vägbelysning som exempelvis monteras på högre höjd än vad den är avsedd för kan bli utsatt för helt andra typer av krafter (exempelvis vind) vilket utgör en säkerhetsrisk. Stolpen kan behöva kontrolleras innan den nya belysningen monteras, säger Martin Gustafsson.

I november 2015 kommer en samlad rapport presenteras.

Här kan du läsa Elsäkerhetsverkets råd och anvisningar vid Ombyggnad av vägbelysning. 
www.elsakerhetsverket.se

Kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund