Tatueringsmaskin återkallas från konsument

Isolationsavstånden är inte är tillräckliga vilket innebär att nätdelens metallhölje kan bli strömförande. Elsäkerhetsverket har beslutat att Noxy/Tatueringsstyle.se ska återkalla alla sålda nätdelar.

Nätdelens metallhölje är inte skyddsjordat trots att stickproppen är av klass 1 (skyddsjord). Det gör att vid ett fel i nätdelen så kan ytterhöljet spänningssättas med elchock som följd. Interna komponenter har också alldeles får klent isolationsavstånd vilket gör att nätspänning (230 Volt) kan komma ut på anslutna delar, exempelvis den del man håller i när man tatuerar, vid överslag. Utöver risk för elchock så saknas bruksanvisning, märkning och EG-försäkran.

Äger du den här produkten?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Noxy/Tatueringsstyle.se är ålagd att varningsinformera.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel 

(1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512). En överklagan ska 

vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Fakta om produkten

Beslutat den 2015-06-03
Fabrikat/Varumärke Okänd
Modell Okänd
Part i ärende Noxy/Tatueringsstyle.se
Försäljningsförbud nr 15EV1239
Kända försäljningsställen Tatueringsstyle.se

Mer information

Kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Sandra Hjelm