Tatueringsmaskin kan ge elchock

Det här är andra försäljningsförbudet för tatueringsmaskiner på kort tid. Det är nätdelen som inte har de isolationsavstånd som krävs och därmed kan höljet bli strömförande. Om du har en sådan här maskin rekommenderar Elsäkerhetsverket att du lämnar tillbaka den där du köpte den eller förstör den. 

Att tatueringsmaskinen nu återkallas beror på att delar kan bli strömförande. Det är nätdelen som har för dåligt tilltagna isolationsavstånd, 1,3 mm istället för 4 mm som är kravet. Höljet kan därmed bli strömförande och orsaka elchock, höljet är heller inte skyddsjordat trots att den interna transformatorn är i direkt kontakt.

Äger du den här produkten?

Elsäkerhetsverket har beslutat att Wol import och försäljning/makepain.se ska återkalla alla sålda nätdelar.

Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Wol import och försäljning/makepain.se är ålagd att varningsinformera.

Granska produkten innan du köper

Många handlar över internet och då är det inte lika enkelt att vända och vrida på produkten och se över att bruksanvisningen finns på svenska och CE-märket ser ut som det ska.

- När du köper en elektrisk produkt ska det alltid finnas ett CE-märke. CE-märket innebär att tillverkaren intygar att gällande regler följts så att produkten är säker att använda. I bruksanvisningen ska det stå hur produkten ska användas, anvisningen ska finnas på svenska. Du ska också lätt kunna hitta information om exemplevis tillverkare och modell, om det saknas dokumentation till produkten så kan man börja fundera på om det är en seriöst tillverkad produkt, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket.

Fakta om produkten

Försäljningsförbud nr 15EV1241
Beslutat den 2015-06-02
Fabrikat/Varumärke Tattoo Powersupply
Modell HY5002
Part i ärende Wol import och försäljning/makepain.se
Kända försäljningsställen makepain.se

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Mer information

Kontakt

Thomas Nilson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 28
E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Sandra Hjelm