Tillverkning av lampor - en trend med risker

Att tillverka egna lampor för privat bruk eller för att sälja i liten skala blir allt mer populärt. Därmed ökar också riskerna för brand och farlig el i våra hem. Tillverkning av el-produkter styrs av en mängd säkerhetsregler och kräver gedigen kunskap om elhantering, något som hobbytillverkaren ofta saknar kännedom om.

– Vi ser att intresset för att själv montera ihop en lampa ökat de senaste åren. Det publiceras instruktioner i hobby-bloggar och visas på tv. Men vi ser inte att det sprids information om riskerna med egen tillverkning på samma sätt. Dessa personer tänker inte på att det är hårda krav på elkonstruktioner, som måste följa EU:s olika direktiv, säger Margareta Willbergh, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Att intresset ökat märks också på det allt större antal frågor Elsäkerhetsverket får in om tillverkning av lampor. Ofta handlar det om vem som är ansvarig för slutprodukten och vilka regler som gäller. Svar på dessa och fler frågor kan du hitta via de nya informationssidorna:

 Foto: Jonas Lönborg, licens CC BY-NC 2.0

Kontakt

Margareta Willbergh

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 26
E-post: margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Elisabet Ek