Tips om balansskotrar

Elsäkerhetsverket får en hel del frågor om balansskotrar just nu, då flera medier har uppmärksammat risker för brand som upptäckts utomlands. Det är viktigt att både konsumenter och näringsidkare är uppmärksamma.

Är min balansskoter farlig?

I Sverige så har vi än så länge inte hunnit testa någon balansskoter, så det är svårt att säga något just om din skoter. Vi kommer att köpa in ett antal och testa framöver.

Om du laddar din balansskoter, se till att göra det under uppsikt. Det är under laddning som många rapporterade bränder har uppstått. Om laddaren eller skotern blir väldigt varm så kan det vara tecken på felaktigheter som kan leda till brand.

Kolla längre ner på sidan på skotrar som den engelska myndigheten har hittat. 

Varningstecken

Om du upptäcker något av följande tecken så ska du ta kontakt med inköpsstället och fråga dem om det. Du kan också välja att reklamera skotern. När det gäller reklamation och liknande ärenden så är Hallå Konsument en bra startpunkt.

  • Inget CE-märke. CE-märket visar att tillverkaren sett till att produkten uppfyller alla säkerhetskrav.
  • Ingen märkning eller bristfällig sådan, exempelvis ingen tillverkare eller typbeteckning. Spårbarheten är viktig ifall något händer med skotern. Om tillverkaren har missat märkningen är sannolikheten hög att det också finns brister i elsäkerheten.
  • Ingen svensk bruksanvisning till din skoter som köpts i Sverige.
  • Språkliga fel i bruksanvisning.

Jag vill köpa en skoter, vad ska jag tänka på?

Om du handlar inom landet så ska du fråga efter bruksanvisning på svenska, kontrollera att skotern är CE-märkt och har märkningar som exempelvis tillverkare och typbeteckning.

Jag har köpt den utomlands, vad ska jag kolla efter?

Du ska se till att ha en bruksanvisning och följa den, även om den inte är skriven på svenska. Ta kontakt med ditt inköpsställe om du har frågor gällande säkerhet.

Jag har köpt den i Sverige, vad gäller?

Det är lag på att det ska finnas en svensk bruksanvisning. Följ den. Ta kontakt med ditt inköpsställe om du har frågor gällande säkerhet.

Vilka balansskotrar hittade de i England?

England har undersökt och stoppat ett stort antal skotrar på grund av bristande elsäkerhet. Chansen att dessa finns i Sverige är liten men listor på berörda skotrar har hämtats från vår motsvarande myndighet i England. Det är en lista på skotrarna i sig och en på de laddare som medföljer.

Lista på berörda balansskotrar

Lista på berörda balansskotrars laddare

Sidansvarig: Martin Gustafsson