Tips om mobiltelefoner

Elsäkerhetsverket får en hel del anmälningar om brister i mobilladdare och flera medier har uppmärksammat problemet då konsumenter blivit drabbade. Det är viktigt att både konsumenter och näringsidkare är uppmärksamma.

En laddare ska vara CE-märkt. CE-märkningen är det synliga beviset på att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller grundläggande säkerhetskrav. Om du som näringsidkare upptäcker att den elprodukt som du har tillverkat eller sålt har säkerhetsbrister, så är du skyldig att anmäla detta till Elsäkerhetsverket i enlighet med 23 § produktsäkerhetslagen. Som användare bör man vara medveten om att även CE-märkta elektriska apparater, om det vill sig illa, kan uppträda felaktigt och till exempel börja brinna. En viss försiktighet vid användningen är därför alltid motiverad.

Det man som konsument kan göra är bland annat att:

  • Köpa originalladdare (eller i varje fall av ett känt fabrikat).
  • Tänka på att billiga laddare ofta är sämre ur säkerhetssynpunkt.
  • Ta ut laddaren ur vägguttaget när mobilen är färdigladdad.
  • Undvika att ladda mobilen när du inte kan ha uppsikt, till exempel när du sover.
  • Undvika att lägga mobilen på sängbordet på natten. Det har hänt att mobiltelefonbatterier har exploderat.
  • Inte lägga mobilen på ett brännbart underlag då den laddas.
  • Känna efter så att laddaren inte blir alltför varm vid laddning.
  • Om du upptäcker brister kontakta inköpsstället, så att de kan meddela tillverkaren.

Elsäkerhetsverket marknadskontrollerar cirka 400 produkter per år, det vill säga endast en bråkdel av allt som årligen säljs. Vi tar även emot produktanmälningar.

Kontakt

Thomas Nilson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 28
E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se

Margareta Willbergh

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 26
E-post: margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se

Mer information

Sidansvarig: Cia Edlund