Träffa Elsäkerhetsverket i Almedalen

Den 2-9 juli är det dags för Almedalsveckan på Gotland. Elsäkerhetsverket är på plats och kommer bland annat att delta i ett seminarium om Energiöverenskommelsens utmaningar och möjligheter.

Energiöverenskommelsen 2016 är en överenskommelse mellan fem av riksdagens åtta partier med syfte att skapa långsiktiga spelregler för den svenska energiförsörjningen. Målet är att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040. En av utmaningarna med överenskommelsen handlar om trygg elförsörjning.

Om småskalig energilagring i hemmiljö

Mikael Carlson, Foto: ElsäkerhetsverketPå plats på scen i Visby finns Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket. Han kommer att bli intervjuad om småskalig energilagring i hemmiljö och de säkerhetsrisker som finns kopplade till detta. Enligt en rapport som Elsäkerhetsverket publicerade under hösten 2016 saknas bland annat krav på varselmärkning av batterilager, vilket kan påverka elsäkerheten.

- Det ökande antalet anläggningar som omfattar spänning från både elnät och batteri kan också utgöra en säkerhetsrisk, till exempel i hus med en solcellsanläggning kopplad till ett batterilager, säger Mikael Carlson.

Ett annat problem för elsäkerheten är att dagens standarder för batterilager inte hanterar litium-jonbatterier fullt ut.

-Litium-jonbatterier kan innehålla stora mängder energi och måste kontrolleras mycket noga för att inte innebära en säkerhetsrisk, förklarar Mikael Carlson.

Minister gästar seminariet

Elisabet Falemo, Foto: John PerssonElsäkerhetsverkets inspel är en del av det övergripande seminariet "Energiöverenskommelsen - utmaningar och möjligheter för näringsliv, myndigheter och kunder", som arrangeras av Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen tillsammans med Elsäkerhetsverket. I inledningen kommer vår generaldirektör Elisabet Falemo att reflektera över temat "Från farlig och fossil till förnybar och smart". Seminariet gästas även av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Dag och tid: onsdagen den 5 juli klockan 12.30-17.00

Plats: S:t Lars kyrkoruin, Syskongatan 4, Visby

Elsäkerhetsverkets programpunkt om elsäkerhet och batterilagring är planerad till klockan 15.00-15.20.

Se hela programmet på Almedalsveckans webbplats

Elsäkerhetsverket medverkar på fler ställen

Under Almedalsveckan kommer generaldirektör Elisabet Falemo även att delta i Lantmäteriets event "Society Hack", om hur man genom digitalisering kan effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.

Varmt välkomna – och tveka inte att komma fram och hälsa på oss om du är på plats i Visby!

Sidansvarig: Elisabet Ek