Tre nya avdelningschefer

Under mars månad har Elsäkerhetsverket tillsatt nya chefer för avdelningarna Analys, Anläggningar och Produkter.

Elsäkerhetsverket har fått tre nya avdelningschefer i samband med att Bosse Johansson (chef för Avdelningen för anläggningar och regionchef Väst) och Karl-Hugo Hult (chef för Avdelningen för produkter) går i pension. Anders Richert, Kim Reenaas och Per Höjevik reflekterar över hur de ser på sina nya roller och vad som är fokus för avdelningarna den närmsta tiden.Anders Richert

Avdelningen för anläggningar laddar för nya regler och nya rutiner

Anders Richert tar över som chef för hela Avdelningen anläggningar och fortsätter även i sin roll som teknisk direktör för Elsäkerhetsverket.

- Det känns spännande att få leda utvecklingen tillsammans med alla på avdelningen. Samverkan och dialog såväl internt som externt har skapat goda förutsättningar. Detta tillsammans med de förbättrade processer och rutiner som vi nu sammanställer i en ny rutin, skapar en plattform för att öka effekterna av vårt arbete, säger Anders Richert.
Behörighetsreformen är en central fråga för såväl Anläggningar som hela myndigheten och allt fler delar av reformprojektet går nu ut i linjen.

- Reformen ställer krav på utvecklingen av tillsynsmetodiken nu när vi får en ny part, men ger också möjlighet att fortsätta harmoniseringsarbetet i arbetssätt mellan inspektörer och regioner. Vi har en stark bas, vi har en pågående utveckling och det är vi tillsammans som formar framtiden, säger Anders Richert.

Reformarbete och regeringsuppdrag för Analysavdelningen

Uppdraget och samarbetet med övriga avdelningar har utvecklats mycket sedan avdelningen nybildades för drygt två år sedan. Under 2017 har Analys exempelvis ansvaret för att se till att två viktiga regeringsuppdrag genomförs.Per Höjevik Per Höjevik som haft ett förordnande som chef för avdelningen senaste åren ser fram emot att fortsätta hålla i rodret.


- Jag ser med tillförsikt fram emot de utmaningar som står framför oss. Jag känner att med den bemanning vi idag har, tillsammans med de personer som är på väg in och det kreativa samarbete vi fått till med övriga avdelningar, är Elsäkerhetsverket väl rustat för alla utmaningar som står framför oss, säger Per Höjevik. 

Moderniserade regler och rutiner skapar stabilitet och möjligheter på Produktavdelningen

Avdelningen för produkter har arbetat länge med de nya regelverken och nu har också flera nya rutiner inom flera områden kommit på plats. I mars månad tillträdde Kim Reenaas som ny chef för avdelningen. Kim har tidigare varit myndighetens verksjurist.Kim Reenaas

- Det är ett väldigt angenämt läge att komma in som ny avdelningschef. Många stora pusselbitar har kommit på plats de senaste åren och vi har samtidigt utvecklat vår samverkan med andra aktörer och konstant höjt ribban när det gäller kommunikationsarbetet. Nu ska vi landa i de nya rutinerna och det ska bli riktigt spännande att utvärdera effekterna längre fram, säger Kim Reenaas.

Tillsvidare har Karin Sjöberg uppdraget som t.f verksjurist för myndigheten. 

 

Text: Cia Edlund
Foto: Maria Obed

Sidansvarig: Cia Edlund