Två nya ledamöter i Elsäkerhetsrådet utsedda

Två nya ledamöter i Elsäkerhetsrådet vid Elsäkerhetsverket är nu utsedda av regeringen. Den 15 februari 2018 beslutades om förordnande för två nya ledamöter som ska vara verksamma i rådet under tre år.

Med ett förordnande från och med den 15 februari 2018 till den 31 december 2020, har regeringen utsett Johanna Rosenlind, sakkunnig, Energiföretagen och Johan Martinsson, chef Bransch, Installatörsföretagen. De ersätter de tidigare ledamöterna Jan Siezing och Helena Wänlund.

Elsäkerhetsrådet består av följande ledamöter:
Christian Sandell, Svensk försäkring
Jens Åhman, Arbetsmiljöverket
Johanna Rosenlind, Energiföretagen
Johan Martinsson, Installatörsföretagen
Maria Brogren, WSP Group
Mikael Schmidt, Konsumentverket
Stina Wallström, Ikea Range and Supply
Tina Nordling, Svenska Elektrikerförbundet
Thomas Korssell, Svensk Elstandard

Elsäkerhetsrådet är ett insynsråd vid Elsäkerhetsverket och består av nio ledamöter. Rådets uppgift är stödja generaldirektören i frågor om myndighetens verksamhet. De nio ledamöterna utses av regeringen och det är generaldirektören för Elsäkerhetsverket, Elisabet Falemo, som är ordförande i Elsäkerhetsrådet.

 

 

Mer information kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund