USB-laddare återkallas från konsument

USB-laddaren klarar inte kraven, exempelvis lossnar stickproppsdelen lätt och då kan du komma åt strömförande delar. Elsäkerhetsverket har beslutat att Selek Sweden AB ska återkalla alla sålda nätdelar. Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den.

På grund av ett fabrikationsfel återkallar nu Selek Sweden AB en USB-laddare med beteckningen SXI 700 av fabrikatet Sinox. Produkten som Elsäkerhetsverket testat köptes in från Åhlens.

Laddaren är farlig

USB-laddaren klarar inte kraven utan är farlig. Stickproppsdelen lossnar lätt och då kan du komma åt spänningsförande delar. Höljet i sig klarar inte värmeprov utan bidrar till brandspridning. Isolationsavstånden är för klent tilltagna, uppmätt är 2,7 mm där kravet är minst 4 mm. Spänningsöverslag sker lätt mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära (USB-uttaget och det som sitter anslutet där, exempelvis en telefon) sidan. Stickproppen är också feltillerkad och sammantaget ger det en risk för elchock och brand. 

Äger du den här produkten?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället och få pengarna tilbaka eller förstöra den. För mer information om återlämning kontakta infose@selek.com eller ring på tel. 031 - 84 54 80.

Fakta

Försäljningsförbud nr 15EV951
Beslutat den 2015-05-21
Fabrikat/Varumärke Sinox
Modell SXi700
Part i ärende Selek Sweden AB
Kända försäljningsställen Åhlens

 

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Mer information

Kontakt

Thomas Nilson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 28
E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Sandra Hjelm