storstad med farligt lågt hängande kablar

En av tio dödsolyckor på grund av el sker utomlands

Nästan var tionde svensk som omkommit på grund av el har gjort det utomlands. Detta visar en rapport om elolycksfall från Elsäkerhetsverket som kompletterats med en fristående studie från Karlstads universitet. Siffrorna baseras på statistik från sjukvården under de senaste 20 åren.

Rapporten visar på att risken att du ska råka ut för en dödlig elolycka är mycket högre utomlands än om du befinner dig i Sverige. Att risken beräknas vara högre har också med den relativt korta tiden du befinner dig utomlands.

– Vad detta beror på kan vi bara spekulera om, men det är ett viktigt område som vi skulle vilja veta mer om, säger Per Höjevik, chef för Avdelningen analys vid Elsäkerhetsverket.
Sverige och Norden har en relativt hög säkerhetskultur överlag, vilket kan skilja sig från många delar av världen, inte minst när det gäller el.

Allt färre allvarligt skadade på grund av el

Elsäkerhetsverket kan konstatera att det förebyggande arbetet kring el verkar ge resultat. Utifrån de trender som belysts i den här rapporten kommer sannolikt antalet svårt skadade, som lagts in på sjukhus, att fortsätta minska.

– Elsäkerhetsverket arbetar allt mer proaktivt med kommunikation för att minska antalet elolyckor. Vi har ett stort uppdrag gentemot både privatpersoner och elbransch och många målgrupper att nå. När vi i den här rapporten kan konstatera att antalet allvarliga skador blir färre är vi i alla fall ett steg närmare målet, säger Per Höjevik.

Antalet barn som i genomsnitt per år uppsökt akuten för elolyckor har sjunkit med 20 procent sedan 2012. Trots det besöker 280 barn årligen en akutmottagning till följd av en elolycka. Per Höjevik fortsätter:

– Vi ser även att en övervägande del av de som råkar ut för elolyckor är män mellan 20 och 50 år. Även de som skadats lindrigt är män till större delen. Hälften av de som uppsöker en akutmottagning har skadat sig i sitt arbete.

Trots att problematiken med elolyckor minskar, enligt siffror baserade på sjukvårdsdata, så finns det områden som behöver studeras närmare som exempelvis de olyckor som sker i arbetet.

Om rapporten för elolycksfall

Elsäkerhetsverket sammanställer varje år statistik kring elolyckor som presenteras i en rapport. I årets rapport beskrivs de elolyckor som rapporterats in till Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket under 2018. Den har även kompletterats med den fristående studie som Karlstads universitet genomfört baserat på sjukvårdsstatistik.

Text: Sandra Hjelm
Foto: Shutterstock

Sidansvarig: Sandra Hjelm