Utomhusbild på Per Höjevik, chef för avdelnngen analys vid Elsäkerhetsverket

LEDARE: Elsäkerhetstankar inför sommaren

Så var det dags igen, så här i början av sommaren kommer vi ut med ett nytt nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket.

Varje år vid den här tidpunkten brukar vi publicera vår elolycksfallsrapport från föregående år, och likaså i år. Elolycksfallsrapporten för 2018 har vi i år kompletterat med en studie från Karlstads universitet. En studie som visar på mycket intressanta trender. Studien baseras på statistik från sjukvården, statistik som Elsäkerhetsverket normalt inte har tillgång till. Förra gången vi fick en liknande studie gjord var 2013, och det har hänt en del på dessa fem år. Vi ser bland annat att det genomsnittliga antalet dödsfall per år har minskat. Även antalet svårt skadade per år har sjunkit. Vårt förebyggande arbete ger effekt.

Men, det finns mer att arbeta med. Yngre män, elinstallatörer och elektriker drabbas fortfarande väldigt ofta av elolyckor i jämförelse med andra grupper. Det som lyfts fram i elolycksfallsrapporten som bakomliggande orsak till detta är framförallt felbeteenden i arbetet, som exempelvis bristande arbetsrutiner eller att befintliga arbetsrutiner inte följs. Här skulle ett gemensamt arbete med alla branschaktiva kunna göra en otrolig skillnad i framtiden. Ett exempel kan vara att få företagen att arbeta med egenkontrollprogrammet som ett verktyg i verksamhetens vardag, som det verktyg det är tänkt att vara.

Du kan läsa mer om rapporten Elolyckor 2018 och Karlstads universitets studie i detta nyhetsbrev.

På tal om trender. Vi ser att fler och fler elinstallationsföretag själva importerar elmateriel. Det är ju idag både enkelt och smidigt, utbudet är stort och det går att hitta ekonomiskt bra alternativ. Det finns dock vissa falluckor du bör undvika och saker att känna till när du själv importerar. Som importör följer ett visst ansvar som många behöver få bättre kunskap om. Läs gärna vår artikel om import så att du kan känna dig tryggare i dina val.

Jag vill avsluta med en mycket het trend vi ser i samhället idag, nämligen den ökade mängden elfordon. Detta är ur många hänseenden en mycket positiv trend, men den skapar också ett antal utmaningar för elförsörjningen och lokala elinstallationer. Det vi lyfter i detta nyhetsbrev är framförallt problematiken med att ladda elbilen i ett befintligt eluttag.

Så tänk till när det kommer till laddning och se till att ha en riktigt härlig och elsäker sommar. Jag önskar dig en god läsning!

Per Höjevik, chef för Avdelningen analys vid Elsäkerhetsverket
Foto: Elsäkerhetsverket

Sidansvarig: Sandra Hjelm