Person med arbetshjälm ligger livlös på marken och tas omhand av en annan person.

Statistik över elolyckor 2018

Elsäkerhetsverkets rapport om elolycksfall visar på färre elolyckor jämfört med tidigare år. Totalt anmäldes 456 elolyckor och 335 tillbud till myndigheten under föregående år - och det är yngre personer som råkar ut för flest elolyckor.

Efter de senaste årens ökning har de anmälda elolyckorna och tillbuden minskat något. Glädjande är att både elolyckorna med och utan sjukdagar har minskat i jämförelse med förra året.

– När det gäller olika typer av elolyckor så är det strömgenomgång som är den vanligaste. Hela 96 procent av alla som råkat ut för en elolycka har fått strömmen genom kroppen, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Elolyckor på jobbet

Personer mellan 21 till 30 år drabbas oftare av elolyckor vilket gäller både elyrkesmän och lekmän. Av elyrkesmännens elolyckor orsakas dessa i 73 procent av fallen av ett felbeteende vid arbete.

– Tragiskt nog omkom en person i 25-årsåldern på grund av el under 2018. Den omkomne arbetade som linjemontör och kom i kontakt med spänningsförande delar vid demontering av en stolptransformator. Utredningen som gjordes visade på att spänningen inte hade kopplats från, säger Lars Jansson.

Vikten av ansvar i arbetet med brister och rutiner

Elsäkerhetsverket har under året haft dialogmöten med de större nätägarna om innehavarnas ansvar vid arbete då det inträffat ett ökat antal elolyckor och tillbud med nätägarnas entreprenörer och deras underentreprenörer.

Fortfarande beror många elolyckor i arbetslivet på brister i rutiner eller konsekvenser av dem. Då yngre elyrkesmän drabbas oftare av elolyckor har innehavare och arbetsgivare fortsatt ett viktigt arbete med att förbättra ledarskapet i elsäkerhetsarbetet. Arbetet för bättre elsäkerhet innebär också att arbetstagarna har ett ansvar att följa arbetsgivarnas rutiner.

Text: Lars Janson
Bild: Shutterstock

Sidansvarig: Sandra Hjelm