Postpaket på transportband.

Viktigt att veta om import för elinstallatörer

Elsäkerhetsverket får frågor från installatörer om importerat elinstallationsmateriel och utrustning för fast anslutning. I vissa fall är det anläggningsinnehavaren själv som tillhandahållit produkterna, ibland är det elinstallationsföretaget som importerat materielet.

Låt oss säga att ett badrum ska renoveras och en elinstallatör rekommenderar en elektrisk handdukstork. Den är korrekt märkt och tillverkaren uppfyller kraven. Kunden vill dock ha en annan design och beställer själv en handdukstork via ett e-handelsföretag utanför EU och vill nu att elinstallatören ska installera den. Hur ska elinstallatören agera och vilka regler gäller?

När kunden importerat elprodukter själv

Vid installation av materiel som är köpta direkt från tillverkare eller leverantör utanför EU/EES ska kunden (innehavaren) se till att produkten följer de regler som gäller och att produkten är säker att använda. Men låt oss säga att kunden intygar att handdukstorken är säker att använda i Sverige och att elinstallatören ändå har misstankar om produktens säkerhet? Så här säger Patrik Espino Colin, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

– Oavsett vem som importerat produkterna ska elinstallatören inte installera dem om han eller hon misstänker att de har brister. Om köparen inte kan visa att produkten uppfyller säkerhetskraven bör elinstallatören överväga att göra en djupare kontroll av produkten innan en eventuell installation.

Så hur ska elinstallatören agera vid ett sådant dilemma, där kunden står med en importerad produkt som elinstallatören inte vill ta ansvar för att installera?

– Jag tror att de flesta vill att deras hem ska vara säkert och uppskattar att elinstallatören tar ett ansvar och agerar i det här fallet. Elinstallatören bör förklara för kunden att materiel som inte uppfyller säkerhetskraven inte får installeras, säger Patrik Espino Colin. Om kunden har fått hjälp med importen genom ett företag så är det företaget som är importör och som ska kontaktas för mer information om den aktuella produkten.

Om brister upptäcks

Alla i leveranskedjan har ett ansvar att samarbeta och vidta åtgärder så att brister utreds och åtgärdas.

– Om den som ska installera materialet inte själv köpt produkterna och därmed inte vet vem man ska vända sig till, så kan man kontakta tillverkaren eller importören på den adress som finns på produkten. Saknas uppgifter om importör kan det vara en indikation på att ingen har tagit det fullständiga ansvaret för produkten, säger Patrik Espino Colin.

Om det är elinstallatörens företag som köpt in produkten bör personen som är ansvarig för inköpet kontaktas. Om det finns misstanke om brister har företaget ett ansvar att kommunicera detta med tillverkaren, samt vidta korrigerande åtgärder för de produkter som redan sålts eller installerats.

Grundläggande produktkrav - checklista

Produkten ska:

  • vara tillverkad för den svenska marknaden.
  • ha genomgått bedömning av överensstämmelse (den process inklusive rutiner och dokumentationskrav som tillverkaren måste följa i tillverkningen för att produkten ska anses uppfylla kraven) och ha en fullständig EU-försäkran om överensstämmelse (som tillverkaren upprättar för att visa att bedömningen av överensstämmelse är gjord för alla relevanta produktregler).
  • vara CE-märkt.
  • ha identifieringsmärkning.
  • vara märkt med namn och postadress till tillverkaren.
  • vara märkt med information om importören (om detta är du ska alltså märkningen omfatta ditt namn och postadress).
  • ha nödvändiga monterings-, säkerhets- och bruksanvisningar på svenska så att produkten kan monteras, användas, underhållas samt tas i och ur bruk på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.

Text: Camilla Arnäs-Nielsen, Sandra Hjelm 
Foto: Shutterstock

Sidansvarig: Sandra Hjelm