Säljare ger en folder till en kund i butiksmiljö.

Hur används Kopplasäkert bland återförsäljarna?

En förmiddag i november samlade Elsäkerhetsverket, under digitala former, 18 återförsäljare och samarbetsföretag för Koppla säkert. Syftet var att diskutera hur tjänsten används och lyssna på viktiga inspel från några av tjänstens ambassadörer.

Elin Cederholm presenterade bakgrunden till regeringsuppdraget som i grunden handlar om att slippa en kostsam och krånglig reglering i samband med att man säljer elprodukter. Det har istället utmynnat i webbtjänsten Kopplasäkert.se som lanserades 26 maj.

- Tillsammans med er i återförsäljarledet och branschen har vi skapat bra förutsättningar med tjänsten Koppla säkert. Ni är några av våra viktigaste ambassadörer för användandet och utveckling av tjänsten, betonar Elin Cederholm.

Biltema – nu är det enklare att bidra till att minska ”fulelen”

Biltema är en av de återförsäljare som varit aktiv sedan starten av Koppla säkert. På butikens hyllor där elmaterial används finns idag Kopplasäkert-märkning. Skyltningen är lika mycket en påminnelse till personalen som en information till kunderna. På webbsidorna för elprodukter och installationsmaterial har man lagt en länk till Kopplasäkert.se. Tankar finns om att sätta ut surfplattor för personalen med Koppla säkert och skapa så kallade  ”Hitta-lätt stationer” där Kopplasäkert.se blir en del.

Thomas Johansson, Quality and Compliance Specialist på Biltema, beskriver att man tidigare försökt få personal att alltid hänvisa till elektriker istället för att ge osäker information om elinstallationer. Han upplever att Kopplasäkert.se är ett bra och enkelt stöd när personalen får frågor. På så vis kan Biltema bidra till att minska ”fulelen” i hemmen.

- Vi låter all personal på byggavdelningarna genomföra Elsäkerhetsverkets e-learning om Koppla säkert, som är jättebra. Vi vill skapa en ryggmärgsreflex i kontakten med kunden, ”Du, vi kollar på Kopplasäkert.se”. Det kan också dämpa upprörda kunder som vill koppla el själv, säger Thomas Johansson.

Även återförsäljaren Hornbach beskriver hur positivt det är att kunna stödja sig på att det är Elsäkerhetsverket som säger att man inte får koppla själv.

Utmaning att nå e-handeln

Hittills har Kopplasäkert haft cirka 129 000 besökare och tjänsten har idag 420 samarbetsföretag, främst elföretag. Alltfler besökare kommer via sökmotorer och från de butiker och återförsäljare som samarbetar kring satsningen. Cirka 21 000 i månaden söker svar på frågor i Kopplasäkert.se. En stor utmaning är att nå ut med Kopplasäkert.se via e-handeln. Fler och fler handlar elprodukter på nätet och det finns många aktörer som säljer produkter som inte uppfyller kraven på elsäkerhet.

- Parallellt med att vi lanserat Kopplasäkert.se har vi jobbat med användartester och att ta tillvara på synpunkter som kommit in. Vi försöker jobba med en användardriven utveckling och lyssna på vad ni som säljer elprodukter behöver, säger Elin Cederholm.

Hur ser det ut med bränder och försäkring?

Bo Lundin som jobbar med skadeprevention i fastigheter inom Brandskyddsföreningen, tog upp ett antal riskområden som gäller ett i alltmer åldrande bostadsbestånd. Elanläggningar i bostäder som byggdes för cirka 50 år sedan är inte anpassade för dagens elanvändning, menar han.

- Vi ser en stor ökning av elprodukter, laddning av bilar, elsparkcyklar etc vilket innebär att elanläggningen hemma används på ett helt annat sätt i dag. Lokal elproduktion, lokal ellagring och hemautomation kommer att innebära ännu mer påfrestning på våra elanläggningar, säger Bo Lundin.

I och med Coronapandemin jobbar väldigt många hemma och  Brandskyddsföreningen konstaterar att man ser en ökning av personer som omkommer i bränder nu. Hur ser det ut med elsäkerhet på våra arbetsplatser och kontor? Jo där har man har en tydlig ansvarsfördelning gällande säkerhet, brandskydd och även uppföljning av försäkringsbolag, menar Bo Lundin.

- Hemma i våra bostäder görs det alldeles för lite löpande kontroll av elinstallationer och brandskydd. I 30 procent av bostäderna sker dessutom olagligt elarbete, vilket utgör en stor fara. Här ser vi satsningen Kopplasäkert.se som en välkommen tjänst för att öka kunskapen både hos dem som säljer elmaterial och dem som tänker göra elinstallationer, säger Bo Lundin.

Försäkringsersättningen minskar då felaktigheter upptäcks

Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar, visade exempel på en brandutredning och vad den kan leda till försäkringsmässigt när en felaktig elinstallation och fel material orsakar en brand.

- Vi ser många tråkiga konsekvenser av egna inköp och elinstallationer och en mängd felaktigheter vilket kan påverka försäkringsbelopp och ersättningar vid brand. När man hittar orsaken så kontrolleras om man brustit mot standard eller förordning. Konstateras brister kopplat till orsaken (särskilt om barn finns inblandade i olyckan) så sätts försäkringsersättningen ned, säger Tomas Ekman.

GD:s reflektioner

Som avslutning fick GD Anders Persson möjlighet att ge sina reflektioner på Koppla säkert. Han ser positivt på att utvecklingen av Koppla säkert fortsätter i samarbete med användarna och inte minst e-handeln.

- Ungefär 100 barn skadar sig varje år på grund av el och i snitt 8 personer omkommer. Den klassiska tillsynen omfattar inte bostäder, där har Elsäkerhetsverket inte tillträde. Den framtida elektrifiering av landet kommer att påverka elanvändningen och hur vi belastar våra bostäder ännu mer.

- Vi ser också en stor ökning av e-handeln och vår senaste rapport (november) visar att 93 procent av elprodukterna skulle fått försäljningsförbud. Vi är glada att ni är ambassadörer för Koppla säkert och hjälper oss att tydliggöra regelverket i mötet med kunderna, säger Anders Persson.

 

Foto: Daniel Dahlgren
Text: Cia Edlund

Mer information

E-tjänster

Kontakt

Elin Cederholm

Utrednings- och projektkoordinator
Telefon: 010- 168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2021-01-14