Postpaket på rullband.

LEDARE - Samarbete är en förutsättning för säkra produkter

Genom marknadskontroll arbetar Elsäkerhetsverket för säkra elprodukter på den svenska marknaden och inom EU. Marknaden förändras med globala aktörer och ekonomiska krafter, det innebär att vi som tillsynsmyndighet måste förändra våra metoder för marknadskontroll. Det räcker inte längre med att köpa in och testa produkter, utan hela kedjan från tillverkare till konsument är viktig.

per-samuelsson-produktchef-elsäkerhetsverket.jpgVarje år kontrollerar Elsäkerhetsverket cirka 400 produkter från svenska fysiska butiker och på webben. Samhällsutvecklingen, inte minst den teknologiska, gör att en allt större del av handeln flyttar till webben. Det medför också att vi konsumenter kan handla vad som helst, när och var som helst och från vem som helst. Samtidigt blir det enklare att starta importföretag och köpa hem varor från andra delar av världen. Inom EU har vi högt ställda krav på att våra produkter ska vara säkra och att konsumenten ska kunna lita på att den som tillverkat eller sålt produkten tar ett ansvar för brand- och personsäkerheten. Regelverket är utformat så att ansvaret tydligt faller på ett företag som är verksamt inom EU. Men vad händer då när marknaden flyttar utanför våra gränser, till länder där vi saknar kontroll och inflytande?

Gemensamt projekt med Sveriges Konsumenter

Under 2020 genomförde vi ett projekt tillsammans med Sveriges Konsumenter där vi tittade på de risker konsumenter utsätts för när de importerar elektriska produkter från länder utanför EU. Resultatet är nedslående då 26 av 28 produkter hade så allvarliga brister att de måste betraktas som direkt farliga. Det handlar om dålig elektrisk isolation, brandfarlig plast och felaktigt utförda stickproppar som kan orsaka elchock och brand. Vissa av produkterna var CE-märkta men samtliga saknade annan obligatorisk märkning, exempelvis uppgifter om tillverkare eller spänning, eller användarmanual.

Höja kunskapsnivån om regelverket

Vi ser även att mindre importörer inom EU säljer liknande produkter med samma typ av brister. Orsaken till detta kan vara att det är dyrt, är tidskrävande och kräver goda kunskaper inom området. Arbetet med att höja kunskapsnivån hos de olika aktörerna på marknaden, som tillverkare och importörer, pågår konstant. En stor del i det arbetet bygger på samarbete med andra myndigheter, intresseorganisationer och företag.

Rundabordssamtal med Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister 

Nyligen genomfördes ett rundabordssamtal med olika aktörer i branschen där Anders Ygeman deltog. Bland annat fördes samtal kring hur regelverket kan förändras och hur marknadens aktörer måste arbeta för att leva upp till den produktsäkerhet som konsumenterna förväntar sig. Mötet mellan branschen och myndigheterna resulterade också i slutsatsen att ett utökat samarbete mellan alla inblandade myndigheter, organisationer och företag är en förutsättning. Ett samarbete som innebär att myndigheterna förstår de svårigheter som finns men också att tydliga regler är viktigt. Otydliga regler leder till en orättvis konkurrens och urholkad respekt för regelverket.

Fortsatt gransning av elprodukter köpta på nätet

Elsäkerhetsverket kommer att arbeta vidare med olika projekt för att följa marknadens utveckling, nyligen har ett projekt startats där vi undersöker hur en stor marknadsplats med e-handel klarar av att omhänderta säkerhetskraven. Under 2021 kommer vi också att fortsätta med granskning av fler e-handelsplatser som är etablerade i Sverige och andra EU-länder.

Kunskapen vi samlar under projekten kommunicerar vi med marknadsaktörerna och konsumenterna. Samtidigt arbetar vi med att påverka regelverket där syftet är säkra produkter på marknaden, medvetna konsumenter och en tryggare vardag.

 

/Per Samuelsson, Avdelningschef Produkter - Elsäkerhetsverket

 

Foto: iStock/Elsäkerhetsverket

Senast granskad: 2020-12-16