Postpaket full med köksprodukter.

Projekt om privatimport är nu avslutat

Projektet Privatimportens faror som Elsäkerhetsverket deltagit i tillsammans med Sveriges Konsumenter är nu avslutat. Samarbetet har varat under drygt ett år och syftet är att öka konsumenters medvetenhet om de faror som kan uppstå med privatimport – det vill säga när du handlar från ett land utanför EU.

Länsförsäkringars forskningsfond hörde talas om projektet och ville delta, resultatet blev att 28 elprodukter köptes in från tre marknadsplatser och skickades på oberoende testning. Resultatet är nedslående, 154 brister totalt där 108 avser anmärkningar på tekniska detaljer, av dessa är det 29 som anses som allvarliga anmärkningar. Sammanlagt hade 26 av 28 produkter så många anmärkningar att de kan vara farliga att använda.

För att få en bättre överblick av handel och konsumtionsbeteende genomfördes en Sifo-undersökning under våren.

- Det är mest belysning och hemelektronik som köps och var femte handlar elprodukter på nätet. Av de som svarade anger elva procent att de någon gång köpt elprodukter från en webbutik utanför EU, säger Patrik Espino Colin vid Elsäkerhetsverket.

Vad har hänt under året som gått?

Både Elsäkerhetsverket och Sveriges Konsumenter har fyllt på sina webbplatser med relevant information och en enkät togs fram där konsumenter kunde rapportera incidenter med elprodukter.

- Det blev till att damma av kavajen då vi intervjuats i både SVT och TV4 vid olika tillfällen. Sammanlagt har vi medverkat i cirka 700 artiklar och inslag totalt under året, säger Patrik Espino Colin.

Avslut som leder till en början på nya samarbeten

En storslagen final på projektet blev ett rundbordssamtal tillsammans med deltagare från olika branscher och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Syftet var att diskutera resultatet från projektrapporten och hur arbetet med privatimport kan se ut framöver.

- Det blev ett lyckat samtal där alla deltagare ville se mer samarbete och fortsätta arbetet tillsammans, säger Patrik Espino Colin.

Vad händer nu?

Även om projektet formellt är avslutat så fortsätter arbetet mot samma mål, att öka medvetenheten hos konsumenter om vad det innebär att handla elprodukter från länder utanför EU. Under 2021 kommer Elsäkerhetsverket även att granska elprodukter som säljs på svenska och europeiska nätbutiker.

Samlingssida för projektet Privatimportens faror, här hittar du nyckeltal och mer information.

 

Foto: iStock

Text: Sandra Hjelm

Senast granskad: 2020-12-16