Porträttbild på Elisabet Falemo.

Utredningen om elvägar har startat

En särskild utredning om elvägar har startat och i rodret håller Elisabet Falemo, tidigare GD vid Elsäkerhetsverket. Nio månader har man på sig att leverera förslaget till regeringen som ska möjliggöra byggandet av elvägar i Sverige.

Utredningen syftar till att ta fram förslag på hur en helt ny reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll kan se ut och finansieras. Elisabet Falemo har tidigare lett två statliga utredningar om riksintressen och nätkoncession och hon tycker själv att hon har stor nytta av det i arbetet med elvägar. Även under hennes tid som GD för Elsäkerhetsverket lyftes frågan om elvägar, då begreppet trådbuss i Elsäkerhetsförordningen ersattes med det bredare begreppet elväg.

- Idag finns ingen gemensam reglering av elmarknad, elnätsfrågor och vägar så den här utredningen blir verkligen en spännande och rolig utmaning. Nu handlar det om att skapa en helt ny lagstiftning, säger Elisabet Falemo.

Brukaravgifter särskilt intressant

Utgångspunkten är att de fordon som använder sig av elvägen kommer att betala brukaravgifter. Det blir ett gediget arbete att utforma förutsättningarna bakom, det vill säga hur man ska utforma brukaravgifter som bygger på drift och underhållskostnader.

- Just systemet för brukare ser jag som den största utmaningen. Det måste vara tydligt vilka krav som ställs på fordonen och elvägsanläggningarna för att kunna skapa en vettig kostnadsfördelning. Arbetet kommer att kräva att vi tänker utanför boxen, säger Elisabet Falemo.

Expertgrupp från olika områden

Elisabet Falemo kommer även att ingå i den statligt tillsatta Elektrifieringskommissionen som ska bidra till förutsättningar för landets strategi för elektrifiering på transportområdet. Det är viktigt att lagstiftningen om elvägar kan samverka med andra regleringar för att den ska fungera, en expertgrupp med bred representation från olika områden är tillsatt; Trafikverket, Finansdepartementet, Infrastrukturdepartementet, Svenska Kraftnät, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Försvarsmakten och även representation från universitet och forskning är några av de som ingår i utredningen. Företag som jobbar i utvecklingsprojekt kring elvägar och inte minst standardiseringsarbete på europeisk nivå kommer också att involveras.

- Min ambition är att vi den 1 september 2021 kan lämna ifrån oss en utredning som regering och riksdag, efter remissande, ska kunna omsätta till lagstiftning. Regelverket kring elvägar ska bli tydligt och inte vara ett hinder för inblandade parter. Det finns ett gemensamt intresse att komma framåt så att vi får ett hållbart system och en tydlig reglering för elvägar i Sverige, säger Elisabet Falemo.

 

Foto: John Persson
Text: Cia Edlund, Elsäkerhetsverket

Senast granskad: 2020-12-16