Porträtt av Tomas Ekman.

”Det är en bra hjälp till alla som vill göra rätt inom el”

Länsförsäkringar ser de värsta konsekvenserna av bristande elsäkerhet och felaktiga installationer i elanläggningar. Det kan leda till brand och i värsta fall personskador. Kopplasäkert.se kan leda till färre försäkringsärenden och därför vill bolaget lyfta fram tjänsten i sina många kundkontakter.

Tomas Ekman är riskspecialist på Länsförsäkringar och han sett många effekter av bristande elinstallationer, både med egendomsskador och personskador som följd.

- Personskador är den mest allvarliga följden när privatpersoner kopplar själva och ger sig på sådant som kräver professionell expertis, säger Tomas Ekman.

Han nämner felaktiga materialval, med fel kabeldimensioner och dåliga kopplingspunkter och skarvar, som exempel på sådant han stöter på i sitt arbete.

- När kopplingspunkten är bristfällig, det kan vara med för löst dragna skruvar eller för hårt dragna så att materialet spruckit, finns risk för värmeutveckling. I värsta fall uppstår brand. Då utsätter man sig och familj och vänner för väldigt onödiga risker.

För att få bukt med felaktiga installationer i villor och sommarstugor har Länsförsäkringar ett engagemang i tjänsten Koppla säkert.

- Vi har varit med från början och ingått i referensgruppen. Det är en hjälp till alla som vill göra rätt och det är ett jättebra hjälpmedel. Folk måste förstå att de har ansvaret som ägare till elanläggningen. Om det skulle ske en olycka och felet är allvarligt så finns det risk att försäkringsbolaget inte kan ge full täckning för skadan.

Företaget kommer att kommunicera och informera såväl till skadekunder som nya kunder som ska teckna försäkring.

- Vi har stora förhoppningar. I kombination med tjänsten Kolla elföretaget har Koppla säkert alla förutsättningar att göra stor skillnad för säkrare el, säger Tomas Ekman.

 

Text: Cia Edlund

Foto: Malin Grönborg

Senast granskad: 2020-06-16