En mikrofon i närbild framför publik utomhus.

Kartläggning om el i samband med tillfälliga aktiviteter

Användningen av el vid marknader och andra tillfälliga aktiviteter har ökat. El behövs för bland annat värme, kassaapparater, mikrofoner och ljus. Elsäkerhetsverket har kartlagt hur elsäkerheten ser ut vid bland annat konsertscener, tivolin, mässor, marknader och byggarbetsplatser.

Tillfälliga elanläggningar kan vara allt från en byggarbetsplats till en prisutdelning i orientering. Det finns också verksamheter som exempelvis nöjesfält eller marknadsstånd där upp- och nedmontering av el sker mer ofta, därmed ökar risken för slitage på kablar och övriga elprodukter. Även om kablar på marken skyddas så kan de skadas av att människor trampar på dem eller ett fordon som kör över. Transportskador är också en faktor att ta med i beräkningen över risken för att något går sönder.

Varför görs en kartläggning över tillfälliga elanläggningar?

Syftet med kartläggningen var, förutom fel och brister, att ta reda på kunskapsnivån kring regler och ansvar.

- Generellt är det få som har koll på regelverket. I vissa fall var det även svårt att få tag på den ansvariga för starkströmsanläggningen då de själva inte visste. Även vid byggarbetsplatser kan det bli problem med ansvarsfrågan då flera olika företag arbetar vid samma bygge, säger Hans-Åke Karlsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

God elsäkerhet men skiljer sig inom olika verksamhetstyper

Vid flertalet av tillsynsbesöken noterades fel och brister där en del var mycket allvarliga.

- Allt ifrån brister i själva utförandet till apparater eller kablar som var så skadade att dom kopplades ur på plats vid besöket. Vanligt var att produkter gjorda för inomhusbruk användes utomhus, vilket de inte är gjorda för. Det fanns också felaktiga installationer och kabelskydd som saknades.

Det visade sig också att beräkning av hur mycket en kabel eller produkt får belastas var dålig. En felberäkning kan leda till kortslutning. Verksamheter med tydliga krav på elsäkerhet var de med minst brister. Det är också stor skillnad beroende på vilken utbildning personalen har. Vid exempelvis konsertscener arbetar det ofta personal som är utbildade inom el och därför var elsäkerheten högre vid dessa anläggningar.

- Det vi sett sticker ut är mindre verksamheter där inte rutinen är lika självklar. Det finns också mer att önska av de arrangemang som inte har någon uttalad ansvarig.

Regelbundna kontroller är A och O

El kan vara mycket farligt och anläggningsinnehavaren måste känna till gällande regler och agera efter dessa. Regelbundna kontroller och snabba åtgärder vid brister är grundläggande för elsäkerheten som annars kan leda till elolyckor och brand.

- Du som är innehavare kan göra elsäkerheten bättre på just din anläggning. Se till att utrustningen är lämpad att använda i den miljö som råder. Kablar och utrustning är hel och av god kvalité. Kontrollera med jämna mellanrum att utrustningen är hel och säker. Åtgärda eller ta bort kablar eller produkter som är skadade.

Även du som besökare kan bidra till ökad elsäkerhet genom att vara uppmärksam på  exempelvis trasiga kablar. Om du ser något är det bra att du talar om detta för innehavaren, speciellt om det finns risk för att komma åt spänningsförande delar.

 

Text: Sandra Hjelm

Bild: iStock

Senast granskad: 2020-06-16