Porträtt på Anders Ygeman.

LEDARE - Tillsammans minskar vi elolyckorna

Anders Ygeman, energiminister: För 150 år sedan började Sverige elektrifieras. Elektricitetens intåg i hemmen förändrade för alltid människans sätt att leva. Vedspisar och fotogenlampor byttes ut mot elspisar och glödlampor. Människors dygnsrytm förändrades, tunga hushållssysslor försvann och livet förenklades för de allra flesta.

Idag har elektriciteten en central roll i våra liv och i vårt samhälle. Det är den som håller igång sjukhusen, mobiltelefonerna och skolorna. Vi är direkt beroende av el i hushållen såväl som på arbetsplatserna. Elektriciteten kommer också få en ännu viktigare roll i vårt samhälle när vi ska nå klimatmålen och stora delar av fordonsflottan och industrin ska elektrifieras.   

Men användningen av el har också avigsidor. Varje år orsakar den skador och dödsfall i vardagen och på människors arbeten. Anställda i energibranschen tillhör dem som är hårdast drabbade av olyckor och dödsfall på jobbet. Bara under årets första månader dog två personer i energibranschen när de utförde sitt arbete. Det är oacceptabelt och djupt tragiskt. För oss i regeringen är målet självklart – ingen ska dö på jobbet, och jag arbetar aktivt för att färre ska behöva skadas eller dö av sitt arbete.

Elektricitet skapar också olyckor i vardagen. Det är sedan länge väl känt att felaktiga elinstallationer och kvalitetsbrister i elektriska produkter kan orsaka svåra skador och olyckor. Varje år skadas cirka 800 människor, varav 100 barn, så allvarligt av el i sin hemmiljö att de behöver akutvård på sjukhus. En av 20 svenskar har någon gång råkat ut för en skada orsakad av en elektrisk produkt. Det motsvarar en halv miljon människor.

Orsakerna är flera. En förklaring är att elanläggningarna i det äldre bostadsbeståndet inte förnyats i tillräckligt snabb takt. Endast 4 av 10 småhus i dag har ett fullgott skydd i form av jordfelsbrytare. En annan är att många beställer produkter på nätet från länder utanför EU/EES-området, där konsumentskyddet är dåligt. En tredje förklaring är att elinstallationer görs av hemmafixare istället för utbildade elektriker.

Ett viktigt initiativ för att minska skadorna är Elsäkerhetsverkets ”Koppla säkert” som lanserades alldeles nyligen. Det är ett praktiskt hjälpmedel snabbt och enkelt få svar på vad man själv får göra och vad som måste utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. Den fungerar som app och finns på www.kopplasakert.se.

Elektriciteten kommer att fortsätta spela en central roll i våra liv, och jag tror inte att någon av oss kan tänka sig en vardag utan el. Men vi behöver fortsätta säkerhetsarbetet för att färre ska behöva skadas eller i värsta fall dö av el. Det handlar om insatser för en säkrare arbetsmiljö för alla de som arbetar med el såväl som informationsinsatser om vad du som konsument ska tänka på när du köper en elprodukt eller ska renovera hemma. Tillsammans kan vi minska olyckorna och dödsfallen i den framtid där elen kommer vara en grundförutsättning för ett fungerande samhälle.

 

Anders Ygeman

 

Foto: Kristian Pohl

Senast granskad: 2020-06-16