Porträtt på Malin Engler.

”Säkra elprodukter ska vara en självklarhet”

Det är en vanlig dag efter jobbet och du hoppar in i matbutiken på hemvägen. I en av hyllorna får du syn på en läcker brödrost. Just en sådan du letat efter så du slår till och lägger den i vagnen. Handen på hjärtat, kollar du om den har ett CE-märke eller att den har en stickpropp som passar svenska vägguttag?

Privatpersoner har hög tillit till att butiker som säljer elprodukter enbart säljer godkända varor. En av de som arbetar med att se till att elprodukter som säljs i Sverige är säkra är Malin Engler, Hållbarhetsledare vid ICA.

– Vi som arbetar med produktsäkerhet vet vilka krav och regler som gäller, och att de produkter vi väljer att sälja är godkända, något annat är helt uteslutet. Säkra produkter är grundnivån, sedan tänker vi till exempel också på hållbarhet och energieffektivitet.

Hur kan en arbetsdag ut för dig?

– Oj, ja den kan exempelvis börja med att jag läser in mig på nya lagar eller standarder. Utöver elprodukter ansvarar jag också för leksaker och det är många direktiv och förordningar att hålla reda på. Några gånger om året har vi möten inom de tekniska kommittéer där jag sitter med. I dessa kommittéer finns representanter från både myndigheter och branschen, tillsammans diskuterar vi och tar fram produktstandarder. Jag deltar även i Resource, ett innovationsprogram som driver strategiska hållbarhetsfrågor med målet att använda så lite som möjligt av jordens resurser i olika delar av produktionskedjan, det vi kallar cirkulär ekonomi.

Vad händer om ni hittar fel på en elprodukt?

– Det är sällan vi står inför ett återtag från konsument, som är det mest kraftfulla verktyget inom marknadskontroll, sedan finns det olika typer av brister. Exempelvis kan det röra sig om en bruksanvisning som behöver korrigeras, en märkning som inte stämmer eller liknande, där själva produkten inte utgör en fara för kunden. Om vi får in en produkt från en kund så tar vi alltid reda på vad som hänt och vi skickar även elprodukter till oberoende testlaboratorium när vi känner osäkerhet kring något. Man kan säga att de dåliga produkterna självsaneras i och med det höga kundfokus vi har, nöjda kunder är det vi lever på och är en självklarhet för alla oss som arbetar med produktsäkerhet.

Från Göteborgsoperan till Ica, hur skulle du sammanfatta din resa som elektroingenjör?

– Haha nu tror de som läser att jag kan sjunga, men jag är inte operasångerska utan jag arbetade vid operans belysningsavdelning. Det som sticker ut extra från min tid där är att vi var så många kvinnor på den tekniska avdelningen. Hälften av oss var kvinnor och det har jag inte upplevt annars i min yrkeskarriär, inte heller när jag utbildade mig vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi var tre kvinnor och cirka trettio män som läste elektroingenjörsprogrammet.

Vad vill du skicka med till ungdomar som står inför valet att välja utbildning?

– Att välja ett tekniskt yrke innebär att du får vara med på en resa där utveckling är centralt. Teknik är inte enbart teknik, utan helhetsperspektivet är viktigt, som att också se till hållbarhet och energieffektivitet. Den resa vi har framför oss inom tekniken är oerhört spännande att få vara med på. Området är vitt och brett så det finns många vägar att välja på med en teknisk utbildning i ryggsäcken.

 

Text: Sandra Hjelm

Foto: Privat

Senast granskad: 2020-06-16