Postcentral med en massa bruna kartonger.

SIFO-undersökning om köpbeteende av elektriska produkter

Elsäkerhetsverket har genomfört en SIFO-undersökning för att få en bättre överblick av handel och konsumtionsbeteende gällande elektriska produkter. Undersökningen ger en överblick av vilka produkter som köps mest, vart dessa produkter handlas, vilka skador som är vanligast och vilka produkter som orsakar dessa.

- Belysning och hemelektronik är de produkterna som köps mest och de flesta väljer att handla i fysisk butik, endast 21 procent anger att de handlar elektriska produkter via webbutiker, säger Patrik Espino Colin, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

4 av 10 kollar att produkten är CE-märkt

Tillit, låga priser och produkter med hög kvalité är viktigt vid val av butik och de viktigaste kriterierna vid val av produkt är att den ska vara säker och att man litar på företaget.

- Även om tillit och säkerhet är viktigt anger endast 4 av 10 personer att de väljer CE-märkta produkter. Som konsument är det viktigt att känna till att CE-märket är tillverkarens sätt att intyga att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns, säger Patrik Espino Colin.

Billiga och unika produkter är orsaken till att vi handlar utanför EU

Ungefär 1 av 10 har någon gång köpt en elektrisk produkt ifrån en webbutik utanför EU, främsta anledningen är priset och att produkten inte fanns någon annanstans. Hemelektronik står för majoriteten av elektriska produkter som är inhandlade utanför EU och de flesta väljer att handla från WISH.

- Främsta argumentet till att konsumenter inte köper från butiker utanför EU är att man inte litar på butiken och att produkterna inte är säkra, säger Patrik Espino Colin.

De vanligaste skadorna är att produkten blivit strömförande eller att det blivit rökutveckling.

  • 5 procent anger att de har råkat ut för en person- eller sakskada där elektrisk produkt har varit orsaken.
  • 15 procent har angett att de har drabbats av en brandincident.
  • En tredjedel av de som råkat ut för en skada fick någon hjälp av företaget som sålt produkten.

Hemelektronik och hushållsprodukter orsakar flest skador

Installationsprodukter står också för en stor del av skadorna medan belysning står för minst antal skador.

- De flesta produkter som orsakade en skada eller olycka var köpta i Sverige. Ingen av de som svarade på undersökningen har  köpt en elprodukt utanför EU som orsakat skada, säger Patrik Espino Colin.

-  Det finns även data och undersökningar som visar på att produkter inköpta utanför EU ändå bör anses utgöra en risk då produkterna i flera fall inte uppfyller gällande produktkrav, fortsätter Patrik Espino Colin.

Elsäkerhetsverket samarbetar med Sveriges konsumenter i ett projekt med syftet att öka kunskapen hos konsumenter om risker med privatimport. Med privatimport menas handel från länder utanför EU.

- Vi håller på att sammanställa undersökningen vilket också är ett underlag till arbetet med marknadskontroll av elektriska produkter, säger Patrik Espino Colin.

 

Foto: iStock

Senast granskad: 2020-06-16