Porträtt på tre nya medarbetare vid Elsäkerhetsverket 2020.

Vi önskar tre nygamla kollegor välkomna tillbaka

Elsäkerhetsverket flyttades från Stockholm till Kristinehamn runt årsskiftet 2007-2008. Trots farhågor om att myndigheten skulle tappa kompetens blev nystarten och nybyggarandan grunden till att Elsäkerhetsverket valdes till Sveriges modernaste myndighet tio år senare.

Något som kanske inte är så vanligt på en mindre arbetsplats med drygt femtio anställda är att flera väljer att komma tillbaka efter några år på andra arbetsplatser. Tre kollegor som valt Elsäkerhetsverket ”på nytt” är Elin Cederholm, Kristin Johansson och Peter Schallengruber.

- Jag trivdes väldigt bra på Elsäkerhetsverket och tycker att det är en mycket viktig verksamhet. Myndigheten har utvecklats, får stora uppdrag och utökas nu med fler tjänster. Det sker mycket utveckling hela tiden på myndigheten och man genomför det genom att nyttja både interna resurser men också via samverkan med externa parter. Det tilltalar mig, säger Kristin Johansson, administrativ chef vid Elsäkerhetsverket.

- Min tidigare roll på Elsäkerhetsverket var elinspektör och att nu få möjligheten med mina erfarenheter från nätägarsidan och få jobba med  frågor inriktade mot elsäkerhet på ett annat sätt tyckte jag verkade spännande, säger Peter Schallengruber, utredare vid Avdelningen för analys, Elsäkerhetsverket.

- Jag trivdes väldigt bra på Elsäkerhetsverket och längtade tillbaka. Så när myndigheten annonserade om min tjänst kändes den som klippt och skuren för mig. Jag kunde inte motstå att söka trots att jag inte varit på MSB så många år. Att få ansvara för ett så stort utvecklingsprojekt som regeringsuppdraget Koppla säkert var ett tillfälle jag inte ville missa. Sen trivs jag väldigt bra med att göra olika saker och på en relativt liten arbetsplats som Elsäkerhetsverket finns den möjligheten eller kanske till och med förväntan på medarbetarna. Det gillar jag, säger Elin Cederholm, utrednings- och projektkoordinator vid Elsäkerhetsverket.

Hur ser din roll ut idag som ny administrativ chef?

- För mig är det viktigt att skapa långsiktighet i verksamheten genom tydliga mål, uppföljning, analyser, omvärldsbevakning samt att skapa nätverk. Jag tror på en styrning som upplevs tydlig, enkel och meningsfull. För att lyckas med utveckling och förändringsarbete är min erfarenhet att det krävs en bra planering och tydliga mål, samverkan för att skapa delaktighet, bra samarbeten och inte minst mod, säger Kristin.

Hur upplever du Elsäkerhetsverket idag efter några år hos olika nätägare?

- Förr så kändes de olika gränserna mellan avdelningarna av mer och varje avdelning arbetade med sitt område. Idag efter några år på annat håll så upplever jag att det är ett öppnare och tätare samarbete mellan avdelningarna, lättare att föra en dialog. Vi arbetar också mycket mer med kommunikation och information än tidigare, säger Peter.

Hur skulle du, efter tio år på andra poster, kort sammanfatta Elsäkerhetsverket nu och då?

- Mycket är sig likt men en del är nytt. Elsäkerhetsverkets toleranta och nyfikna kultur är den samma och det är jag glad för. Jag upplever dock att myndigheten har blivit modigare och modernare. Elsäkerhetsverket har blivit ännu bättre på att samarbeta och lyssna. Vi var bra på det redan 2012 men nu finns ännu bättre metoder, forum och processer för att kommunicera, säger Elin.

Några ord om framtiden…

”För en nyfiken och ambitiös myndighet som Elsäkerhetsverket kommer framtiden blir spännande. I den närmsta framtiden ska vi ju i augusti ta emot en ny generaldirektör – det blir spännande. Ny teknik, nya produkter och en ökad och förändrad användning av elanläggningar gör att myndigheten hela tiden måste ligga steget framför.” /Elin

"Bland annat är digitaliseringens möjligheter och hållbarhet viktiga frågor för mig. Det är en spännande och intressant verksamhet som har ett mycket viktigt uppdrag.  Förändringar pågår hela tiden och utmaningen är att anpassa verksamheten till de förändringar som sker och möta upp till de behov som finns. Det ska bli så kul att få vara en del i det.” /Kristin

”Elsäkerhetsverket har en mycket viktig roll att förmedla budskap så att de mentala inställningar och att attityder som finns ändras till en tryggare elmiljö. Det är genom att nå målgruppen och kommunicera som leder till säkrare arbete, både hos privatpersoner och inom branschen.” /Peter

 

Foto: Elsäkerhetsverket (Elin Cederholm, Peter Schallengruber och Kristin Johansson).

Senast granskad: 2020-06-16