Elisabet Falemo porträttbild med skog som bakgrund.

En GD med bondförnuft slutar sitt uppdrag

Elisabet Falemo lämnar uppdraget som GD för Elsäkerhetsverket efter nio år med elsäkerhetsfrågor i fokus. Men ingen tror att hon kommer att vara sysslolös. Nya uppdrag väntar redan runt hörnet.

Hon är engagerad i miljöfrågor och har erfarenhet som författare, särskild utredare och föreningsmänniska. Förutom elsäkerhetsarbetet i myndigheten finns det många frågor som Elisabet Falemo gärna tar sig an. Medarbetarna på myndigheten har hon dessutom berikat med stadsvandringar, tips om skidvallning inför Vasaloppet, långfärdsskridskoteknik, manusidéer och regi till det årliga verksspexet på myndighetens verksdagar. I april gör hon sin sista dag som generaldirektör på Elsäkerhetsverket och lämnar stora avtryck efter sig.

Vi har flyttat berg

- Jag tar med mig hur vi tillsammans har flyttat berg, vi har så mycket kunniga och engagerade personer i myndigheten. Jag tar också med mig hur värdefullt det varit med allt fantastiskt samarbete som vi har med många omgivande organisationer och delaktiga aktörer. Jag är stolt över vårt arbete och särskilt när andra säger att vi är öppna och tillgängliga. Det är det som gläder mig mest, säger Elisabet.

Mycket har hänt i Elsäkerhetsverket senaste åren som också bidragit till att de fick utmärkelsen Sveriges Modernaste myndighet 2017. Men hur hamnade hon i el- och energibranschen från början?

El- och energi är roligt och omväxlande

- Jag var mycket engagerad i miljö- och kärnkraftsdiskussioner på 70-talet och jag har alltid tyckt att matte och fysik är roligare än språk. Då upptäckte jag att teknisk linje gav mig en bra kombination av det som jag var intresserad av, säger Elisabet.

Första jobbet var på Vattenfall i Göteborg. En naturlig fortsättning blev ingenjörsstudier på Luleå Tekniska Universitet inom samhällsbyggnadsteknik och så småningom chefsjobb på Elverket Vallentuna AB. Via sitt politiska engagemang kom hon in som centerpartistisk statssekreterare på Miljödepartementet 2006.

Ett ledarskap med rätt att provtänka

Vid sidan av GD-jobbet på Elsäkerhetsverket har hon genomfört utredningar på uppdrag av regeringen. Nu senast nätkoncessionsutredningen för att undersöka effektivare tillståndsprocesser och snabbare utbyggnad av elnäten. Detta för att motverka kapacitetsbrist i samband med energiomställningen.
Hon lider inte precis av kapacitetsbrist själv även om det krävs en del för att vara en synlig chef. Men den som funderar för länge på nästa steg kan ju bli stående på ett ben, och det gör inte Elisabet Falemo.

- Det är viktigt att förstå verksamheten för att kunna förklara vad vi ska göra tillsammans. Mitt motto är ”gräv där du står” och det handlar om det där bondförnuftet igen. Gott omdöme och att känna tillit och engagemang hjälper mig att skilja stort från smått för att veta vilken väg man ska gå, menar hon.

Nöjd över den nya elsäkerhetslagen

Ett stort och konkret arbete var frågan om att få till en ny lagstiftning på elsäkerhetsområdet. De gamla behörighetsreglerna var 100 år och förutsättningar i samhället hade förändrats en hel del.

- Jag såg vilka positiva konsekvenser det skulle få och jag är bra på att vara uthållig. Steg för steg tog vi oss dit och reformen var ett omfattande projekt som engagerade hela myndigheten. Vi hade bra underlag och vågade ta beslut, ibland med hjälp av lite ”strategisk improvisation” också, säger Elisabet.

Energiomställningen behöver fler kvinnor

Hon värnar om jämställdhetsfrågan och i samverkan med andra organisationer och myndigheter har hon försökt skapa synlighet för kvinnor och locka fler att söka sig till el-och energiområdet. Som en positiv förebild ser hon nätverket Kraftkvinnorna och hur de lyckats då både män och kvinnor visat engagemang från början. Man måste ta hand om den gemensamma kompetensen, bådas perspektiv behövs för tyvärr råder det många felaktiga myter om branschen menar hon.

- Vi behöver jobba på alla nivåer i företag och organisationer för att både kvinnor och män ska känna sig välkomna och att man blir respekterad för den man är. Det är positivt att fler kvinnor är synligare nu inom energisektorn, men det finns mycket kvar att göra. Exempelvis bereda nya vägar in till utbildning, nya sätt att bygga på sin utbildning och verkligen visa bredden kring yrken och uppdrag inom el och energi. Det är viktiga saker att ta hänsyn till inte minst för att kunna genomföra energiomställningen, säger Elisabet.

Med stövlarna i myllan

Vad väntar då runt hörnet när Elisabet kliver ut genom dörren på Elsäkerhetsverket?

- Då kliver jag ner i potatislandet och vill gärna styra min tid lite mer och förhoppningsvis få mer tid till familj och barnbarn.
Jag kommer att återuppliva min blogg, sortera vår släkthistoria och jag tror också min kompetens kan vara värdefull för styrelseuppdrag och utredningar, säger hon.

Hon håller redan på att starta eget företag och har tackat ja till att vara ordförande i programrådet för Svenskt Vindkraftscentrum vid Chalmers i Göteborg. I nya sammanhang kan säkert hennes motto komma väl tillpass - Gräv där du står!

- Jag utgår från frågan ”vad kan jag göra?” och försöker se att jag kan göra något i det lilla, som betyder något i det stora. För mig betyder det exempelvis att engagemanget i miljöfrågor inte behöver skapa klimatångest. Jag gräver så djupt jag kan och bidrar på mitt sätt istället för att bli förlamad och inte göra något alls.

 

Text: Cia Edlund

Foto: Elisabet Falemo privat

Senast granskad: 2020-03-30