Flera smarta telefoner ligger på laddning.

Fler tester av USB-laddare visar på färre brister

Under 2017 köpte Elsäkerhetsverket in 60 USB-laddare för att testa i syfte att upptäcka brister. 58 av dem hade någon typ av anmärkning. Anledningen till att just USB-laddare testades berodde på en ökad mängd anmälningar för just den produkten.

Så hur ser det ut idag, har det blivit några förändringar sedan undersökningen 2017?

- Vi kan se att flera återförsäljare väljer att köpa produkter inom EU, endast tre stycken importerar själva utanför EU till skillnad från 19 importörer 2017. Det är också flera som valt att sluta sälja USB och fokuserar på andra tillbehör som exempelvis mobilskal, säger Thomas Nilson, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

I den uppföljning som nu gjorts under 2020 har 22 USB-laddare köpts in, det lägre antalet beror delvis på att flera återförsäljare slutat importera själva och flera har slutat sälja den typ av produkt. Av de aktörer som ingick 2017 har många blivit införstådda i komplexiteten när det gäller att importera från tredje land. Flera aktörer har valt att köpa laddarna inom EU istället, vilket gör att de blir distributörer.

Hur testas USB-laddarna?

I båda testerna, 2017 och 2020, har USB-laddarna genomgått likadana tester vid oberoende testinstitut. Framför allt undersöktes risken för elchock och brand.

- De senaste testerna visade att 4 av 22 USB-laddare inte uppfyllde kraven och fick försäljningsförbud. Men överlag är resultatet positivt då det sammanlagda antalet brister inte var lika många som 2017, säger Thomas Nilson.

Det finns inte någon tydlig koppling mellan pris och kvalitet vad gäller USB-laddare. Laddare har köpts in i olika prisklasser och även bland de dyrare förekommer allvarliga brister.

Så hur vet jag om jag köper en bra eller dålig laddare?

Då man inte endast kan gå på priset som en indikation, att dyrt skulle betyda bättre kvalitet, så är det andra saker som får avgöra.

- Jag rekommenderar att handla elektriska produkter från kända återförsäljare som du har förtroende för. Sen har ju alla produkter en livslängd så ladda när du har uppsikt, säger Thomas Nilson.

Säkraste sättet att minska risken för brand är ändå att ha koll på sina elprylar och speciellt när de laddas. En elektrisk produkt som inte används bör alltid kopplas från nätet, så lämna inte laddaren i uttaget när telefonen är fulladdad.

  • Köp USB-laddare från välkända försäljare du har förtroende för.
  • Kolla så att laddaren är CE-märkt och att det finns kontaktuppgifter till leverantör eller tillverkare.
  • Ladda endast under uppsikt.
  • Undvik produkter som säljs utan tillhörande förpackning.
  • Privatimportera (från länder utanför EU) inte elektriska produkter.
  • För att få bäst livslängd på batteriet, ladda när du kan, istället för att vänta tills batteriet är helt tomt.

 

Bild: iStock

Senast granskad: 2020-03-30