Porträttbild på Louise Olsson, vice ordförande Elektrikerförbundet.

Hallå där… Louise Olsson som fått nya utmaningar i Elektrikerförbundet

Med 34 röster mot Tina Nordlings 31 blev Louise Olsson vald till Elektrikerförbundet som förste vice ordförande i januari i år. Nu fortsätter hon sitt arbete i förbundet fast i en ny spännande roll.

2017 skrev vi om Louise Olsson som då var Svenska Elektrikerförbundets första kvinnliga verksamhetsledare. Nu tre år senare har hon tagit nya kliv inom förbundet och vi är lite nyfikna på hur hon tänker kring sina nya uppdrag.

Nu är du förste vice ordförande, vad innebär det?

- I Elektrikerförbundet är vi organiserade ungefär likt övriga LO förbund, vilket betyder att jag sitter i Tvärfackliga rådet. Där hanteras, precis som det låter, all tvärfacklig verksamhet, alltså det vi gör gemensamt med de övriga förbunden till exempel fackliga studier, utbildningar, skolinfo, organisering med mera. 

- Jag kommer ansvara för internationellt samarbete, facklig-politisk samverkan, fackliga studier, mångfaldsfrågor, ackord och medlemsförsäkringar i huvudsak.

Du har ”marscherat” ganska snabbt – det var bara cirka fyra år sedan som du fick en roll i Elektrikerförbundet – är det bara fördelar med det?

- Ja, så är det och så har det alltid varit för mig. Jag har egentligen aldrig räckt upp handen och sagt ”jag vill”, frågan har ändå kommit till mig. Jag är en väldigt driven person och jag gör alltid mitt bästa. Det i kombination med att jag är ödmjuk och diplomatisk, tror jag man ser och därför blir jag tillfrågad. 

Är det några särskilda frågor som ligger dig varmt om hjärtat, som du kommer att driva?

- Det är mycket jag tycker är viktigt och roligt att jobba med men jag får nog säga mångfaldsfrågor och folkbildning, alltså det vi kallar fackliga studier.

Sist vi pratades vid hade du fått rollen som verksamhetsledare. Vad tar du med dig från det uppdraget in i din nya roll?

- Det är viktigt att ha det praktiska tänket för lokal verksamhet med sig när man fattar beslut centralt. Vilka resurser behöver man? Finns det hinder som man kan förutse och undanröja och så vidare?

Som verksamhetsledare jobbade du en del med frågor jämställdhet. Hur väl tycker du att ni lyckats med att motverka ”matcho-kulturen”?

- Mitt huvudområde när jag var verksamhetsledare var studierna och jag anser att det är grunden i att förstå meningen med facket och den svenska modellen. Det jag bidrar med är att visa upp mig, prata med medlemmar under utbildning och på arbetsplatsbesök. Det är ingen skillnad, jag är inte tjej, vi är elektriker, vi är yrkesmän allihop. Visst har det blivit lite bättre men det finns fortfarande mer att göra, traditionella lösningar behöver bytas ut mot nya. Exempelvis etableringar av temporära personalutrymmen, bodar, kläder, utbildning i uppförande och anmälan av klotter.

Vilka styrkor har du som kommer väl till användning som vice förbundsordförande?

- Jag är diplomatisk och samarbetsvillig tror jag. Jag kan vara envis men jag värnar mer om relationer än att få min vilja igenom. Jag är lösningsorienterad och drivande. Jag är både första kvinna i ledningen och första som varit verksamhetsledare, tidigare hade vi avdelningar istället för verksamhetskretsar och ordförande istället för verksamhetsledare. Det är en bra erfarenhet att ha med sig. Eftersom jag inte varit aktiv i förbundet så väldigt länge pratar jag mycket med andra som har varit med under en lång tid för att få en så bred bild som möjligt. Det finns också en hel del utredningar att läsa, om exempelvis omorganiseringen som gjordes för över tio år sedan, som jag också tar till mig. På det viset tror jag att vi kompletterar varandra bra i ledningen.

Vad gör du på din lediga tid en bra dag?

- En bra ledig dag tillbringar jag antingen på Friskis & Svettis och håller ett tufft högintensivt pass, eller på Nacka Dojo och tränar Thaiboxning på förmiddagen. Sen pysslar jag om mitt hem och avslutar dagen med middag och film med min kille.

 

Text: Cia Edlund

Foto: Elektrikerförbundet

Senast granskad: 2020-03-30