Porträttbild på Elisabet Falemo.

Säkra elinstallationer – en framtidsbransch

El som energibärare har gett oss människor fantastiska möjligheter och är en viktig faktor för vår välfärd.

Den ger oss ljus och värme, driftström till allehanda maskiner och utrustningar i både hem och arbetsliv och inte minst möjlighet att enkelt kommunicera med människor i hela världen via telefoner och annan informationsteknik. El kommer också att vara en allt vanligare energibärare för fordonsdrift, vilket kommer att ge stor miljöfördelar jämfört med fossila bränslen. Över hela världen pågår ansträngningar för att utveckla elproduktion och elsystem med låg miljöpåverkan, hög tillgänglighet och rimlig kostnad.

Bakom allt detta ligger enormt mycket arbete, för att leverera det som vi kan få ut av ”två hål i väggen”. Även om mycket arbete har kunnat effektiviseras med hjälp av maskiner och digital teknik så kommer det fortsatt att krävas många kompetenta personer som jobbar med el och energisystem. Elsäkerhet, riskbedömning och EMC är del av den kompetens som dessa personer kommer att ha. Det här är framtidsyrken, som ger möjlighet till jobb i hela landet. Några exempel:

  • Solcellsinstallationer och vindkraftsparker är expansiva verksamheter som kräver expertkunskap. De måste utföras så att de inte orsakar EMC-störningar eller orsakar risker för bränder och elolyckor.
  • Elnätet i Sverige kommer att byggas ut under de kommande decennierna, för att kunna leverera el till serverhallar, batterifabriker, elfordonsladdning och andra växande behov. Även utbyggnad av vindkraft och solceller kräver mer överföringsledningar. Elsäkerhet vid arbete är självklart viktigt för varje person.
  • Vid all elanvändning krävs korrekta elinstallationer som både fungerar och är säkra. Industri och större fastighetsägare har ofta elansvariga och gör regelbundna besiktningar av sina anläggningar. Men vi vet nu att det finns brister i elsäkerhet i många bostäder. Det kan vara gamla anläggningar som inte underhållits och förnyats tillräckligt, det kan också vara oprofessionella installationer som gjorts utan tillräcklig kunskap. Vi ser ett stort behov av företag som kan åta sig besiktningar av mindre elanläggningar och göra elinstallationer åt vanliga hushåll. När allmänhetens kunskap växer om vilka elinstallationer som måste göras av registrerade och kompetenta företag kommer det här att bli en växande del av elbranschen.

Även Elsäkerhetsverket växer de närmaste åren. Vi rekryterar nu medarbetare med olika kompetenser för att fortsätta vårt viktiga arbete med elsäkerhet och EMC. Du kanske tror att en så viktig myndighet är väldigt stor? Vi är totalt drygt 50 personer, på väg mot 60. Det innebär att vi måste jobba smart, resultatinriktat och framför allt tillsammans med andra myndigheter, organisationer och företag.

Jag började min bana i energibranschen som praktikant hos Trollhätte Kraftverks montörsgäng i Högstorp, Lilla Edet, sommaren 1977. Fortfarande har jag kvar roliga minnen och den gröna, ganska stora, overall som de hade beställt åt mig. Som ung och oerfaren är det viktigt att bli väl mottagen och det har jag blivit på alla arbetsplatser jag haft genom åren. Det finns så många intressanta arbetsuppgifter och massor av trevliga och erfarna människor har jag mött genom åren. I slutet av april lämnar jag jobbet som GD för Elsäkerhetsverket efter nio härliga år. Det finns mycket kvar att göra, men det lämnar jag med varm hand över till alla duktiga medarbetare och min efterträdare att ta hand om!

Elisabet

Senast granskad: 2020-03-30