Mobiltelefon laddas på nattduksbord.

Unika EU-tester av laddare och laddningsbara batterier

Många elprylar i vår vardag har ett inbyggt litiumjonbatteri, som vi laddar vid behov. Dessa batterier är effektiva men också känsliga för exempelvis temperatur och stötar.

– Eftersom vi har ett så stort antal produkter på marknaden med uppladdningsbara batterier är det viktigt att titta närmare på säkerheten av dessa. Att laddare är tillverkade på ett sätt som uppfyller säkerhetskraven är mycket viktigt, det är just vid själva laddningen som risken för elchock och brand ökar, säger Martin Gustafsson, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

De vanligaste bristerna bland laddare är att de inte är märkta med rätt information, det ska till exempel alltid finnas ett CE-märke som innebär att den är tillverkad för den europeiska marknaden. Exempel på allvarligare brister var för dåligt avstånd mellan de olika ledande delarna inuti laddaren, vilket ökar risken för brand. Plasten i laddarens hölje ska tåla hög värme och fungera som självsläckande vid överhettning, vilket inte alla laddare gjorde.

65 procent av laddarna hade brister

Totalt köptes 86 laddare in från ett flertal EU-länder. Tre olika typer av laddare testades, USB-, dator- och batteriladdare. Då det är en stor del av laddarna som har brister kan det vara svårt som konsument att veta hur man ska gå tillväga när man ska köpa en laddare. Ett tips är att handla från en känd återförsäljare som du har förtroende för.

- Det är svårt att veta vilken kvalitet just din laddare har, och man får också räkna med slitage då alla elektriska prylar har en livslängd. Har du en laddare utan CE-märke eller som är skadad på något vis bör du sluta använda den. En laddare kan bli ganska varm när du använder den, men den ska inte bli så het att du inte kan hålla i den, säger Martin.

Kolla alltid att din laddare är CE-märkt och låt den inte sitta kvar i uttaget när du inte laddar.

Ovanligt med tester av batterier

Det finns väldigt få testinstitut i Europa där det finns utrustning för att testa batterier och därför finns det få tidigare studier att jämföra med. Inom detta projekt användes ett oberoende testlabb i Slovenien. Totalt testades 92 uppladdningsbara batterier av olika typer, 10 av dessa batterier hade brister. Det finns olika typer av uppladdningsbara batterier, de som köptes in till provningen var powerbanks, vanliga batterier som exempelvis AA samt ersättningsbatterier för mobiltelefoner.

- Ersättningsbatterier för mobiltelefoner är sådana som man ofta får om man byter batteri på mobilen hos en firma som inte använder originalbatterier, säger Martin.

Få brister bland batterier men allvarliga

Det var inte så många som visade sig ha brister i testerna. De få som hade brister hade däremot mycket allvarliga brister med risk för brand. De vanligaste felen var att celler i batterierna inte klarade kortslutning eller att de inte klarade överhettning. Litiumjonbatterier, som exempelvis sitter i mobiltelefoner och elcyklar, är känsliga för hårda stötar och temperaturer. Lägg därför aldrig din telefon i exempelvis bilens instrumentbräda när det är soligt, eller utomhus en längre tid om det är minusgrader.

- Laddningsbara batterier och laddare är något vi alla lever med. Det du kan göra för att minska risken för brand är att alltid ha uppsikt när du laddar. Rök från ett litiumjonbatteri är extremt farlig och ska inte andas in. Gå utomhus och tillkalla hjälp, säger Martin.

Kort om projektet

Syftet med projektet var att kartlägga säkerheten bland laddare och uppladdningsbara batterier. Totalt deltog 12 EU-länder i CASP som står för ”Coordinated Acitivites on the Safety of Products Projekt” och som finansierats av EU-kommissionen.

 

Text: Sandra Hjelm

Bild: iStock

Kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Nyhetsbrev

Senast granskad: 2020-03-30